TOP

Výroční valná hromada sboru

Dne 4. 12.2009 se konala výroční valná hromada sboru okořeněna volbami do výboru sboru a revizní komise. Mladí hasiči si připravili kulturní program a přednášeli básničky. Schůzi řídil Jan Muška. Starosta sboru seznámil přítomné s činností sboru, pokladník MVDr. Radovan Opršal s hospodařením sboru a předseda revizní komise Miroslav John s revizní zprávou. Delegátem na okrskovou valnou hromadu byla zvolena Padrtová Milena. Dále bylo odsouhlaseno, že na okresní konferenci pojedou dva delegáti ze tří: starosta,místostarosta, velitel. Dalším bodem bylo ocenění a vyznamenání členů. Několik příspěvků přidali i hosté: starosta města Ing. V. Bařinka, za DDM L. Formanová,za okrsek D. Bastl a Z. Svoboda. Za SDH Jaroměřice n/R Z.Hanák. Zprávu mandátové komise přednesl Vlasák Bohumír.
Výsledky voleb nám oznámil předseda volební komise Musil Ladislav. Staronovým starostem se stal MVDr. František Svoboda.

Jako poslední bod byl návrh usnesení, který přednesl Ing. Vladimír Růžička. Závěrečné slovo si vzal starosta sboru, a tím výroční valnou hromadu ukončil.

Komentáře nejsou povoleny.