Členové Seznam členů k 1.1.2020    
       
Výbor      
  starosta   Ing. Vladimír Růžička
  místostarosta   Libor Šťastný
  druhý místostarosta   Tomáš Křivan
  velitel   Lukáš Pecka
  jednatel   Vladimír Růžička ml.
  pokladník   Ing. Josef Růžička
  vedoucí mládeže   Petr Unger
  kulturní referent   Bc. Radek Šplíchal
  preventista   Karel Nejerál
  zástupce žen+kronikář   Vlasta Růžičková
  strojník+technická údržba   Jan Šabatka
       
Revizní komise      
  předseda revizní komise   Miroslav John
  člen revizní komise   Jaroslav Musil
  člen revizní komise   Pavel Šťastný ml.
       
       

 

Komentáře nejsou povoleny.