TOP

Rytíř 2024

O MORAVSKOBUDĚJOVICKÉHO RYTÍŘE

DISCIPLÍNA :                          ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC

KDY :                                      24. 2.2024

KDE :                                      ZŠ HAVLÍČKOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

KATEGORIE :                         MLADŠÍ, STARŠÍ MH

STARTOVNÉ :                         200,- Kč ZA DRUŽSTVO

NÁŘADÍ :                                Proudnice, hadice, přechod B/C vlastní

PROGRAM :                            PŘÍJEZD                       do 13:00 hod.

                                                PREZENCE                   do 13:15 hod.

                                                ZAHÁJENÍ                   13:30 hod.

                                                VYHODNOCENÍ           20 min. po ukončení disciplíny

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY:      

Jedno družstvo tvoří 5 členů MH. Mohou startovat i dvě družstva zároveň s jedním kapitánem. Provedení disciplíny dle směrnice Hry PLAMEN o zmenšené délce trati. Délka od hydrantu po čáru odkládání proudnice bude zachována. Čas zastaví člen družstva, který motá hadici a v cíli sklopí terč (zmačkne STOP tlačítko). Pokus je platný, pokud člen, který odpojuje hadici od hydrantu a proudnici z hadice, bude před sklopením terče za cílovou čárou.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ :  

K dispozici budou pro soutěžní družstva 4 šatny. Soutěžní družstva budou závodit v čisté sportovní obuvi s bílou podrážkou. Pro vedoucí a diváky platí čisté přezůvky nebo návleky, které budou nasazeny před schodištěm do tělocvičny. ZŠ Havlíčkova má dvě tělocvičny vedle sebe. V jedné se bude závodit. Druhá bude vyčleněna pro ty, kteří zrovna nesoutěží. V areálu školy je zakázáno kouřit, pít alkohol a užívat jiné omamné látky.

PŘIHLÁŠKA:                          

Přihlásit se můžete do 9. 2. 2024 přes e-mail. Kapacita soutěžních družstev bude omezena a rozhodne    o ní pořadatel na základě přihlášených družstev v řádném termínu. Přihlášku odevzdáte v den soutěže při prezenci. Případné dotazy budou zodpovězeny telefonicky.

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

PO očima dětí – tvrdý papír, pastelky dodá pořadatel.

Motání hadice na čas – do  6 let hadice D, mladší, starší a od 16 let hadice C                      

KONTAKT :  

LIBOR  ŠŤASTNÝ         TEL. 777 354 066                   e-mail: stastny.libor@seznam.cz

POŘADATEL:   SDH v Moravských Budějovicích ve spolupráci s DDM Budík Moravské Budějovice

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

mapa-ZS-Havlickova

Zobrazit článek
TOP

Rytíř 2023

O MORAVSKOBUDĚJOVICKÉHO RYTÍŘE

DISCIPLÍNA :                          ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC

KDY :                                      11. 2.2023

KDE :                                      ZŠ HAVLÍČKOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

KATEGORIE :                         MLADŠÍ, STARŠÍ MH

STARTOVNÉ :                         200,- Kč ZA DRUŽSTVO

NÁŘADÍ :                                Proudnice, hadice, přechod B/C vlastní

PROGRAM :                            PŘÍJEZD                       do 13:00 hod.

                                                PREZENCE                   do 13:15 hod.

                                                ZAHÁJENÍ                   13:30 hod.

                                                VYHODNOCENÍ           20 min. po ukončení disciplíny

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY:      

Jedno družstvo tvoří 5 členů MH. Mohou startovat i dvě družstva zároveň s jedním kapitánem. Provedení disciplíny dle směrnice Hry PLAMEN o zmenšené délce trati. Délka od hydrantu po čáru odkládání proudnice bude zachována. Čas zastaví člen družstva, který motá hadici a v cíli sklopí terč (zmačkne STOP tlačítko). Pokus je platný, pokud člen, který odpojuje hadici od hydrantu a proudnici z hadice, bude před sklopením terče za cílovou čárou.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ :  

K dispozici budou pro soutěžní družstva 4 šatny. Soutěžní družstva budou závodit v čisté sportovní obuvi s bílou podrážkou. Pro vedoucí a diváky platí čisté přezůvky nebo návleky, které budou nasazeny před schodištěm do tělocvičny. ZŠ Havlíčkova má dvě tělocvičny vedle sebe. V jedné se bude závodit. Druhá bude vyčleněna pro ty, kteří zrovna nesoutěží. V areálu školy je zakázáno kouřit, pít alkohol a užívat jiné omamné látky.

PŘIHLÁŠKA:                          

Přihlásit se můžete do 31. 1. 2023 přes e-mail. Kapacita soutěžních družstev bude omezena a rozhodne    o ní pořadatel na základě přihlášených družstev v řádném termínu. Přihlášku odevzdáte v den soutěže při prezenci. Případné dotazy budou zodpovězeny telefonicky.

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

PO očima dětí – tvrdý papír, pastelky dodá pořadatel.

Motání hadice na čas – do  6 let hadice D, mladší, starší a od 16 let hadice C                      

KONTAKT :  

LIBOR  ŠŤASTNÝ         TEL. 777 354 066                   e-mail: stastny.libor@seznam.cz

POŘADATEL:   SDH v Moravských Budějovicích ve spolupráci s DDM Budík Moravské Budějovice

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2020

Zobrazit článek
TOP

Rytíř 2020

DISCIPLÍNA : ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC

KDY : 22.2.2020

KDE : ZŠ HAVLÍČKOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

KATEGORIE : MLADŠÍ, STARŠÍ MH

STARTOVNÉ : 150,- Kč ZA DRUŽSTVO

NÁŘADÍ : Proudnice, hadice, přechod B/C vlastní

PROGRAM :                           

PŘÍJEZD do 13:00 hod.

PREZENCE do 13:15 hod.

ZAHÁJENÍ 13:30 hod.

VYHODNOCENÍ 20 min. po ukončení disciplíny

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY: Jedno družstvo tvoří 5 členů MH. Mohou startovat i dvě družstva zároveň s jedním kapitánem. Provedení disciplíny dle směrnice Hry PLAMEN o zmenšené délce trati. Délka od hydrantu po čáru odkládání proudnice bude zachována. Čas zastaví člen družstva, který motá hadici a v cíli sklopí terč (zmáčkne STOP tlačítko). Pokus je platný, pokud člen, který odpojuje hadici od hydrantu a proudnici z hadice, bude před sklopením terče za cílovou čárou.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:  K dispozici budou pro soutěžní družstva 4 šatny. Soutěžní družstva budou závodit v čisté sportovní obuvi s bílou podrážkou. Pro vedoucí a diváky platí čisté přezůvky nebo návleky, které budou nasazeny před schodištěm do tělocvičny. ZŠ Havlíčkova má dvě tělocvičny vedle sebe. V jedné se bude závodit. Druhá bude vyčleněna pro ty, kteří zrovna nesoutěží. V areálu školy je zakázáno kouřit, pít alkohol a užívat jiné omamné látky.

PŘIHLÁŠKA: Přihlásit se můžete do 31. 1. 2020 přes e-mail. Kapacita soutěžních družstev bude omezena a rozhodne o ní pořadatel na základě přihlášených družstev v řádném termínu. Přihlášku odevzdáte v den soutěže při prezenci. Případné dotazy budou zodpovězeny telefonicky.

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

PO očima dětí – tvrdý papír, pastelky dodá pořadatel.

Motání hadice na čas – do  6 let hadice D, mladší, starší a od 16 let hadice C          

KONTAKT : 

LIBOR  ŠŤASTNÝ        

TEL. 777 354 066                 

e-mail: stastny.libor@seznam.cz

POŘADATEL: 

SDH v Moravských Budějovicích ve spolupráci s DDM Budík Moravské Budějovice

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Jak se k nám dostanete: http://www.mapy.cz/s/943y

Zobrazit článek
TOP

Budoucnost hasičů v Moravských Budějovicích

Dobrovolní hasiči v Moravských Budějovicích byli, jsou a snad nadále budou

Dobrý den vážení zastupitelé města a obyvatelé Moravských Budějovic. Jmenuji se Vladimír Růžička a ještě do letošní valné hromady jsem starosta Sboru dobrovolných hasičů v Mor. Budějovicích. Schválně zdůrazňuji Sboru dobrovolných hasičů. Protože v Mor. Budějovicích jsou trojí hasiči. Zastupitelům je rozdíl mezi námi určitě jasný, ale pro občany bych jen stručně osvětlil.

Dole na nové hasičárně na Jemnické ulici má základnu HZS – Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Třebíč stanice Mor. Budějovice – jednoduše profesionální hasiči. To jsou ti, které nejčastěji potkáváte u mimořádných událostí.

Na nové hasičárně sídlí také v nadsázce „městští hasiči“ Výjezdová jednotka města, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce zařazená v poplachovém plánu jako JPO II. Tuto jednotku musí dle zákona zřizovat obec – město. Člen této jednotky může být občan České republiky starší 18 let. Musí být proškolen a mít odpovídající zdravotní stav potvrzený lékařem. Obce jmenují po vzájemné dohodě do těchto jednotek právě členy Sborů dobrovolných hasičů, ale mohou tam být i členové jiných organizací –  sportovních klubů, Sokoli, Orli nebo lidé evidovaní na pracovním úřadu apod. (Netroufám si odhadnout, zda na úkor svého volného času, na úkor pracovního vytížení u zaměstnavatele, zadarmo a s nasazením vlastního zdraví, by členové dalších organizací měli zájem o tuto službu pro veřejnost. Pokud ano, rádi je ve svém středu přivítáme). V součastné době se v jednotce školí 18 až 21 členů našeho SDH. Členové výjezdové jednotky se školí jako velitelé družstev, řidiči a strojníci, nositelé dýchací techniky. Absolvujeme kurzy ve vyprošťování z havarovaných vozidel, obsluhy motorových pil, zásady první pomoci, kurzy dobrovolných sester a předlékařské pomoci a podobně. Pokud město nakupuje pro zásahovou jednotku tak vlastně nakupuje samo pro sebe.

No a jako třetí hasiči jsou ve městě členové Sboru dobrovolných hasičů Moravské Budějovice – SDH. Toto je občanské sdružení, které zůstalo na staré hasičárně – Tyršova ulice. Z tohoto sdružení vznikla výjezdová jednotka města a v minulosti i všichni profesionální hasiči v Moravských Budějovicích. Dnes je již pohyb profesionálů tak velký, že jsou členy většinou ve svých mateřských sborech dle svého bydliště.

Naše SDH mělo letos výročí 145 let od svého založení. Dne 28.5.1874 je zapsán do spolkového katastru na místodržitelství v Brně dobrovolný hasičský sbor původně německý. Národnostní spory mezi německými a českými členy však byly tak silné, že čeští členové dne 18.června1899 zakládají za podpory české radnice český sbor dobrovolných hasičů a následně v roce 1918 německý sbor zaniká.

Spolková místnost českého sboru byla v hostinci Hynka Mottla. Na podzim roku 1899 postavila obec za pomoci spořitelny hasičské skladiště. Hasiči se každé pondělí (a to je tradice dodnes) scházeli v hostinci „U Mottlů“ a ve tvaru, a v naleštěných přilbách, odcházeli do hasičského skladiště na cvičení. V roce 1931 byla ke skladišti přistavěna sborovna. Bombardováním na konci II. světové války byla hasičská stanice poškozena. Do konce roku 1945 se jí podařilo opravit.  V roce 1949 se započalo s přístavbou stanice a 23.9.1950 byla opravená hasičská stanice slavnostně otevřena.

Významným rokem v historii požární ochrany ve městě je rok 1971.  Okresní inspekce požární ochrany zřizuje v Moravských Budějovicích detašované pracoviště. Od tohoto roku mají Moravské Budějovice hasiče z povolání. Toto si vyžádalo opět přístavbu hasičské zbrojnice. V těchto 70-tých a 80-tých letech naši otcové a dědové v rámci své dobrovolné činnosti upravili garáže, hlavně jejich vjezdy, školící místnost – dnešní sál, služebnu. Přistavěli dílnu a tělocvičnu. Postavili na dvoře nové sklady. Průběžně svoji hasičárnu opečovávali. Jako kluk chodící na DEPO do školy (dnešní Městská knihovna) si pamatuju, jak jsme na společném dvoře nakukovali hasičům pod ruce při údržbě techniky.

Technika a potřeby požární ochrany se postupem času stále vyvíjejí a dnes již stará hasičárna přestala splňovat potřebná kritéria. Pro profesionální hasiče a i „městské hasiče“ – Výjezdovou jednotku města, byla výstavba nové hasičárny dole na Jemnické ulici dalším nezbytným krokem.

Pro Sbor dobrovolných hasičů – občanské sdružení, byl ale tento krok 2014 velice těžký a původně se zdálo, že skoro likvidační. Město nám podalo pomocnou ruku a nechalo nás na naší staré hasičárně dále sídlit. Za toto jsme městu vděčni. Stejně tak jako za podporu naší celoroční činnosti z fondu FAOM. Naše příjmy bohužel nikdy nebudou v takové výši, abychom dokázali tuto naši stárnoucí budovu rekonstruovat. Poslední tři roky, kdy na staré hasičárně byl ještě HZS, se již výrazněji neinvestovalo. Počítalo se s novou výstavbou. Po odstěhování HZS zůstala budova pouze částečně využívána našim sborem. V prvním roce se podařila  částečná a nezbytná oprava kotelny. Oprava elektro po revizích odhadem cca za 50.000,- Kč se již nezrealizovala. Jen pro informaci, abychom si uvědomili, jak postupuje inflace a chátrá tato budova, letošní odhad oprav pouze elektro po nových revizích se údajně blíží 80.000,- Kč. Takže stačí počkat ještě dva, tři roky a MAME prohlásí budovu za nezpůsobilou a hasičárnu zavře. Pak už bude stačit jen postavit plot ke knihovně a počkat až méně přizpůsobiví zvědavci hasičárnu vybydlí. A takovéto snahy již tady byly.

Činnost sboru byla a je po celou dobu velmi bohatá, i když se vyskytovaly roky „bohatší“ a také roky „chudší“. Vždy však činnost sboru byla a je směřována ve prospěch obyvatel města Moravské Budějovice a okolních obcí. Neplní se jen úkoly na úseku požární ochrany, ale také  se snažime obohatit ve městě život kulturní a sportovní. Již pravidelně se dělá Tulácký masopust a Posezení při svíčkách, 3 až 4 hasičské soutěže, dříve pomoc při Festivalu Václava Hudečka. Pomáháme při Císařském posvícení. Pravidelně se účastníme oslav státních svátků. Pořádáme valné hromady okrsku. Pro mladé hasiče se dělá zahájení prázdnin, vánoční besídky a letní tábory. Na letišti pořádáme Pálení čarodějnic a o prázdninách Mini country festival „Značkovací železo“. Neuzavíráme se do sebe, ale snažíme se spolupracovat i s dalšími organizacemi ve městě – vzájemně si pomáhat při pořádání sportovních a vzdělávacích akcí. Velice dobrá spolupráce je s Městskou knihovnou a DDM Budík. Naše prostory na letišti si půjčuje školka na drakiády, ZŠ T.G.M. na dětské dny a Klub postižených civilizačními chorobami pro svoje aktivity. Výjezdová jednotka pořádá pravidelně první víkend v květnu den otevřených dveří na zbrojnici.

Do naší činnosti musím zahrnout i pracovní vytížení – brigády. Jsou většinou směřovány na údržbu a zvelebování sportovního areálu na letišti, kde se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro tréninky a soutěže našich sportovních družstev. Po dohodě s městem se staráme o sečení trávy gymnazijního parku.

Do naší dobrovolné činnosti patří pochopitelně i práce našich členů ve výjezdové jednotce města. Jednotka má ročně v průměru kolem 30 výjezdů (letos zatím 21) k mimořádným událostem, cca 10 ukázek (letos 12), během roku dvě taktická a prověřovací cvičení a spoustu hodin na školeních, kondičních jízdách, údržbě techniky ale i úklidů a brigádách na zbrojnici. Členové JSDHO vykonávají svoji činnost dobrovolně na úkor svého volna. Stojí to určité fyzické a duševní síly ale hlavně čas, který by mohli věnovat svým rodinám, zálibám anebo přátelům.

Dobrovolná činnost dnes již není v módě. Dnešní spotřební společnost nutí každého spíše k zajištění hmotného prospěchu. Proto si vážím každého, kdo dobrovolně a nezištně dokáže přiložit ruku k dílu a pracuje pro druhé a pro společnost. U hasičů to tak děláme všichni. Ale i hasiči stárnou a v posledním desetiletí mladších pracovitých lidí nepřibývá. Spíše naopak. A je to pro město škoda.

Proto si dovoluji poprosit vás zastupitele a město o podporu hasičů.

Už se nám začalo blýskat na lepší časy. V plánu byla rekonstrukce staré hasičárny. Všichni jsme se těšili, že se naše budova bude opravovat a získá nové uplatnění a možná další uživatele. Bohužel se zákulisně znovu dozvídáme, že z rekonstrukce asi nic nebude. Při zvěstech, že by v hasičárně mohla být „větnamská“ tržnice, parkoviště nebo něco podobně nedůstojného je nám smutno. A vůbec se nedivím zasloužilým hasičům a starším členům a pamětníkům, když slyší o veřejných WC, že jsou z toho rozčarovaní. Tato budova, i když není v nejlepším technickém stavu, si zaslouží lepší osud. Má na tomto místě svoji historii a určitě chce sloužit občanům města dále.

Vážení zastupitelé, myslíte, že takovéto vyhlídky podpoří další činnost a možná i existenci našeho sboru? Jak bude moci nový výbor a nové vedení sboru rozšiřovat členskou základnu? Nebo je to směr a trend jako v některých větších městech dobrovolné hasiče spíše utlumit? Chce si město nechat jen těch dvacet chlapů ve výjezdové jednotce? A myslíte, že je to bude bavit věnovat čas, peníze, zdraví a možná život městu bez nějaké další činnosti nebo vize? Kde se budou chlapi školit – v pěkné šatně dole na zbrojnici – posezení cca pro 8 lidí?

Když se v minulosti neuskutečnil záměr, aby tuto budovu používala městská policie, vznikl návrh na vytvoření spolkového domu. Ale jak mají spolky v takovémto domě fungovat, když není technicky způsobilý. Jak si mají představit působení v takovémto domě. Co by to pro ně obnášelo. Kolik by je to stálo. Anebo jaké by to pro ně mělo výhody. A od kdy by mohly v tomto domě pracovat. Většina spolků, o kterých bychom se mohli bavit – zahrádkáři, rybáři, včelaři, kynologové … nevím koho město oslovuje – jsou nejspíš spolky konzervativní, které mají své zázemí „možná u jejich starosty doma v obýváku“ a dopředu neřeší nějakou potřebu nového sídla. Nebo spíš mají obavy z něčeho nového. I když v budoucnu třeba tyto otázky řešit budou muset.

A co třeba městská knihovna? Už nyní celkem dobře spolupracujeme. Paní knihovnice by si určitě uměly představit v přízemí – v garážích – novou čítárnu. A možná by se otevřel i prostor pro bezbariérový přístup nebo výtah do patra. A našly by se i potřebné skladovací prostory, ať už na dvoře nebo v bývalé služebně.

Takovéto využití by bylo pro naši starou hasičárnu určitě důstojnější než prioritně WC a parkování.

Budova staré hasičárny je městský objekt. Myslím si, že každý dobrý hospodář by měl dbát o svůj majetek. A poměrně výrazná budova v „obchodním centru“ města by měla být pro město zajímavá. Uvědomuji si, že peněz není nikdy přebytek a ve městě existuje spousta potřebných investic. Ale i přes to, zkuste prosím znovu zapřemýšlet nad její opravou.

Děkuji za Váš čas a pozornost.

Ing. Vladimír Růžička, starosta SDH Moravské Budějovice

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2019

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2018

Informace pro účastníky tábora

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA TÁBORA

Prohlášení rodičů- bezinfekčnost

Zobrazit článek
TOP

OHNIVÉ ZPRÁVIČKY PRÁZDNINOVÉ 2017

   Po dvou opravdu horkých a slunečných měsících opět zdravím všechny milé čtenáře našeho Zpravodaje. Kdo si ještě letmo vzpomene na můj poslední článek, tak si možná vybaví, jak netrpělivě jsme očekávali narození dcerky našeho člena Jeníka Šabatky, Jůlinky…  Nakonec jsme se dočkali a Jůlinka sílí a roste ve zdraví a do krásy k velké radosti svých rodičů. Snad i díky tomu, že jsme její příchod na svět hned na začátku prázdnin řádně oslavili.

    Ovšem každá radost musí být vykoupena bolestí a smutkem, aby byl zachován spravedlivý řád vesmíru. O tom, že opravdu tento řád existuje, nás přesvědčil odchod našeho kamaráda Radka Opršala.  Naposledy jsme se s ním mohli rozloučit ve čtvrtek 20.7.2017 v Obřadní síni v Jihlavě. Radek vstoupil k hasičům v roce 1987. Nebyl to ten typický hasič s dýchačákem na zádech a proudnicí v ruce. Byl ale velmi pracovitý, energický, organizačně schopný, flexibilní a podnikavý. Účastnil se organizací všech našich akcí a ještě letos na Čarodějnicích griloval masíčko. Při soutěžích zajišťoval proviant, pomáhal s dopravou a kancelář jeho firmy VEDIKA, kde bylo takové naše druhé hasičské administrativní zázemí, byla pro všechny hasiče vždy otevřena.  Byl členem výboru Sboru, kde vykonával funkci kulturního referenta a později pokladníka a hospodáře.  Už nikdy neuslyšíme jeho hřmotný smích, hru na housličky, které měl moc rád a neuvidíme ho sedět u vody s prutem v ruce a pohrouženého do svých myšlenek.  Radek byl člověk, který dokázal rozdávat lásku, pohodu a obětavost a bude nám nesmírně chybět.

   Když jsme se vzpamatovali z tohoto šoku, vrhli jsme se na přípravu již 2. Mini country festiválku „Značkovací železo“. Probíhal opět v našem sportovním areálu na letišti v sobotu 29.července a ač do čtvrtka ještě nebe plakalo s námi, od pátku nám Floriánek seslal sluníčko a my začali věřit, že se tento večer vydaří. Ovšem nejen počasí je potřeba ke zdárnému průběhu takovýchto akcí. Ačkoliv je náš festiválek  akce nízkorozpočtová, přesto se neobejdeme bez pomoci sponzorů, kterým bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat. Letos nás podpořily firmy FERRUM s.r.o., INEX stavební firma, Grafické studio paní Bastlové, TR WASH Lažínky, BARVY-LAKY pana Němce, Květinářství u Chvátalů,  Vitamínka Káji Konvaliny, Truhlářství pana Haupta, Sport-hobby manželů Kertezových a velice výrazně nám přispěl i náš příznivec z Brna – pan Pavel Dvořák.

   Musím poděkovat i MěKS Beseda, která nám i letos byla nápomocná při propagaci a také nám zapůjčila stan a sety, aby se všichni návštěvníci měli kde pohodlně usadit. Rovněž děkuji panu Římovskému a jeho firmě Jarotransit za zapůjčení velkého nákladního auta coby stylového podia pro naše muzikanty a Vláďovi Čábelovi za pořízení videa, které bylo možno shlédnout na programu kabelové televize, na našich webových stránkách či youtube.

   Tento Mini festival je takovým vyvrcholením našich „Večerů při svíčkách“ které pořádáme 2x ročně na naší hasičárně s Tulákama. Ale jelikož je festiválek akce přece jen náročnější, přizvala jsem i letos skupinu Druhej dech – Old boys z Třebíče, která se s našimi Tuláky velice dobře doplňuje. I letos jsme mohli přivítat více než 200 diváků a to nejen zdejších, ale přijeli k nám i z Jemnicka, Třebíčska a Znojemska. Moc mě těší, že jim náš festiválek stojí za to navštívit ho a pokud vím, neodjížděli zklamaní a líbilo se to snad všem. Atmosféra byla opět příjemná, pohodová, přátelská a uvolněná. Zpívalo se, tančilo, povídalo, posedělo u táboráku, který k této akci také neodmyslitelně patří a celkovou atmosféru večera báječně podtrhuje. Jediné, co trochu zkalilo dojem tohoto dne, byla absence koníků, na které jsme všichni netrpělivě čekali a moc se těšili. Bohužel došlo k technické závadě na vozíku, a proto se koníci nemohli dostavit. To jsem se ovšem dozvěděla až po skončení akce a dodatečně se všem, kteří se na ně těšili stejně jako já, omlouvám. Ale jsme jen lidé a nehody se bohužel stávají. Proto na příští rok chystám malé inovace a mám i spoustu nápadů jak obohatit a vylepšit nejen ten ročník příští… Ovšem i když mám hlavu plnou nápadů, sama bych těžko zvládla připravit takovou akci. Proto děkuji všem členům Sboru za jejich pomoc. Tu opravdu oceňuji, protože na přípravě a realizaci festiválku spolu se mnou strávili desítky hodin a to zcela nezištně a dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Musím říct, že jsem šťastná, že mám kolem sebe tak báječnou partu lidí, která mě nepovažovala za blázna, když jsem s nápadem Značkovacího železa přišla. Naopak mě podpořili a pomohli. A to nejen členové Sboru, ale v mnoha případech i jejich životní partnerky.

   A na závěr snad jen několik přání. Možná jsem neskromná, ale přála bych si, aby toto naše děťátko s názvem Značkovací železo přežilo a dále se rozvíjelo a vzkvétalo. Přeji si, abychom se my, hasiči, měli stále kde scházet a připravovat pro Vás takovéto pohodové akce, ať už zmíněný festiválek, Večery při svíčkách, Čarodějnice či plesy nebo i jiné… A mé největší přání je, abychom zůstali stále tak báječná parta, jakou si myslím Sbor dobrovolných hasičů v našem městě je…

   A nejen hasičům, ale všem čtenářům Zpravodaje přeji krásný, prosluněný a vlahý podzim a doufám, že se opět brzo setkáme, ať už při nějaké z našich akcí nebo prostě jen tak…

                                                                       Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

                                                                       www.sdhmb.cz

 

Zobrazit článek
TOP

OHNIVÉ ZPRÁVIČKY – májové 2017

Opět po malé odmlce srdečně zdravím čtenáře našeho milého Zpravodaje  a mého malého nepravidelného občasníku..

   I když píšu zprávičky májové, vrátím se ještě k poslednímu dni měsíce dubna, kdy jsme pořádali již tradiční Pálení čarodějnic na letišti. I když bylo chladněji, akce to byla velmi vydařená. Jsme velmi potěšeni, že se náš čarodějnický den stále setkává s takovým ohlasem. Opět musím poděkovat paní Evě Johnové a jejímu týmu kamarádek za přípravu a realizaci celého odpoledne pro děti. Každý rok je tematicky jiné a vždy originální. Také děkuji zdejšímu oddílu skautů, kteří nám každý rok ochotně chodí s organizací soutěží pomáhat. Odměnou za tuto práci jsou úsměvy a rozzářená očička našich ratolestí, které si vždy s radostí a nadšením toto odpoledne užívají.  A pohled na šťastné a spokojené děti je přece ten nejkrásnější pohled na světě!  Večer nám taktéž již tradičně zpříjemňují naši oblíbení Tuláci, bez kterých si již tento večer ani neumím představit. A večer se pozvolna přehoupne v noc a ráno je už máj…

   A máj je pro nás hasiče nejhektičtější období celého roku. To začínají soutěže v požárním sportu. My jsme během května stihli uspořádat tři. Jako první byla Okresní liga mladých hasičů, na níž se sjelo 16 družstev v kategorii mladších a 17 v kategorii starších. Mezi mladšími byli nejlepší závodníci z Kojetic na Moravě, druzí skončili Markvartice a třetí Kněžice. V kategorii starších se nejvíce zadařilo dětem z Výčap, ale opravdu jen s malinkatým náskokem před borci ze Starče a třetí byly opět Markvartice.

   Druhou ze soutěží byla „O pohár starosty města“. Zatímco děti se předešlý den koupaly v záři sluneční, dospělé celý den zkrápěl déšť… Ale ani ten nezabránil 15 družstvům mužů a 2 družstvům žen aby změřily své síly. Ukázalo se, že Trnava stále patří mezi muži ke špičkám v hasičském sportu. Stříbro si vystříkali borci z Oponěšic a bronz si vybojovali hoši z Krasonic. V ženské kategorii byly lepší děvčata z Bačic-Uherčic, ale souboj s hasičkama z Krahulova byl velmi vyrovnaný.

   Poslední z květových soutěží bylo Oblastní kolo v požárním sportu dospělých. Tato soutěž je divácky velmi oblíbená, neboť se kromě královské disciplíny – požárního útoku, běhá i štafeta a to je teprve adrenalin, když namakaní svalovci překonávají domeček, bariéru či kladinu a v plné rychlosti odhazují hadice. Píšu, že pro diváky je štafeta atraktivní disciplína, ale to neplatí pro všechny závodníky, proto účast na této soutěži bývá obvykle slabší, ale zas na druhou stranu se jí účastní i starší pánové a tak se ten počet družstev téměř vyrovná. Mohli jsme tedy přivítat 7 družstev mužů, 5 družstev mužů nad 35 let „staříků“ a 4 družstva žen. Své kvality zde opět předvedli pánové z Příštpa, kteří si odvezli zlato v obou mužských kategoriích. Jako druzí mezi mladšími muži skončily Šebkovice a s velkou radostí musím konstatovat, že i když ne vše se našim hochům podařilo tak jak by si představovali, nakonec se jim podařilo vybojovat bronz. Mezi „staříky“ si stříbro vybojoval Vranín a na pomyslnou třetí příčku vystoupili, a to zcela zaslouženě, pánové z Lažínek.  Ženskou kategorii ovládly děvčata z Jaroměřic nad Rokytnou, z druhého místa se radovaly hasičky z Lažínek, třetí skončily ženy ze Šebkovic a bramborová medaile tentokrát putovala do Častohostic. Soutěže to byly hezké, ale namáhavé, obzvláště po organizační stránce. Je to spousta práce při údržbě, úklidu a modernizaci našeho areálu, v němž tyto akce pořádáme. Myslím, že všechny naše akce probíhají v pohodě a jsou tak vnímány i našimi návštěvníky. Proto všem, kteří přiloží ruku k dílu, ať již při zmiňovaných soutěžích, Pálení čarodějnic či chystaném Minicountry festiválku, a pomohou ke zdárnému průběhu těchto akcí, patří zasloužený a velký dík.

   Když už jsem zmínila chystání již druhého Minicountry festivalu „Značkovací železo“ , tak bych ráda všechny pozvala v sobotu 29.7.2017 opět do našeho krásného areálu na letišti. Stejně jako vloni i letos se můžete těšit na pohodově strávený večer ve společnosti našich milých Tuláků a se skupinou Druhej dech Old boys z Třebíče. S nimi můžete zpívat a tančit, nebude chybět ani bryčka s koňmi, samozřejmostí jsou dobrůtky k zakousnutí i napití, stylová obsluha a dobrá nálada… Ale to těm, kteří navštívili náš festiválek už minulý rok a pravidelně navštěvují naše Večery při svíčkách snad ani nemusím připomínat. Zbývá mi jen poprosit našeho milovaného Floriánka o přízeň a krásné počasí…

    I když je květen měsíc krásný, měsíc lásky, přesto i v něm se dějí události smutné. S velkou bolestí v srdci jsme přijali zprávu, že odešel z našich řad náš dlouholetý člen bratr Alois Drapač. Po dlouhé a těžké nemoci, se kterou statečně bojoval několik měsíců, byl již tak unaven, že 13.5.2017 mu došly poslední síly a zákeřná choroba jej přemohla. Bratr Alois Drapač vstoupil do velké hasičské rodiny již v roce 1956. Lojzík byl vyučen automechanikem a pracoval jako řidič autobusu. Toto byla ideální kombinace pro práci ve Sboru dobrovolných hasičů. Jako každý mladý začínal s činností s mládeží a i s družstvem dospělých. Jejich generace dosahovala velice dobrých výsledků na soutěžním poli a to nejen mladistvým zápalem, ale také výborným stavem techniky, kterou používali na soutěžích a také, a hlavně, při výjezdech. Jako řidič dbal na to, aby hasičská technika byla vždy vzorně připravena. Svoje pracovité ruce dokázal vždy ochotně přiložit k dílu při brigádách, při pořádání sportovních a kulturních akcí i při pomoci městu. Lojzík pracoval jako řidič linkových a zájezdových autobusů, dělil svůj volný čas mezi rodinu a hasiče. Jeho profese ho tak nějak předurčila k dopravě členů soutěžního družstva i mládeže po sportovních kláních. I při pořádání akcí na letišti dělal dopravce pro zajištění potřebného materiálu. Po odchodu do důchodu nesložil ruce do klína. Aktivně radou i prací pomáhal zvelebovat naše cvičiště. Aktivně se zapojoval do dění ve sboru. Několik let byl členem výboru sboru, kde pracoval v kontrolní a revizní komisi. Dvě volební období vykonával předsedu této komise. Lojzík byl pro svoji upřímnou povahu mezi členy velmi oblíben. Škoda, že těžká nemoc zastavila jeho pracovité ruce, které budou sboru chybět. Škoda, že už ho nebudeme potkávat na procházkách po naší ulici s černou kočičkou s bílým obojkem. Bratr Alois Drapač byl po zásluze za svou práci oceněn řadou svazových vyznamenání. Bohužel o to poslední a nevyšší – Titul Zasloužilý hasič – ho připravila smrt. I přesto pro nás hasiče to pan Zasloužilý hasič byl.

Zobrazit článek
TOP

OHNIVÉ ZPRÁVIČKY – aprílové 2017

Když jsem přemýšlela nad úvodem pro mé krátké zprávičky, koukala jsem na fotky z posledního Večera při svíčkách s našimi oblíbenými Tuláky. A nemůžu začít jinak než poděkováním. A to jednomu zvláštnímu hostovi, který náš večer navštívil. Tím vzácným človíčkem byl pan Tejral z Domu svatého Antonína. Svým elánem a energií ve svých 77 letech dal lekci mnohým mladším přítomným. Byl první, kdo byl na parketu a rozhodně můžu říct, že o tanečnice neměl nouzi.

   Tuláci ani tentokrát nezklamali, hráli naše oblíbené skladby, při kterých jsme si nejen zatančili, ale i zazpívali. Nutno podotknout, že naše taneční kreace bedlivým, a leckdy i shovívavým pohledem sledoval náš další vzácný host taneční mistr pan Brych se svou milou ženou. Ale celý večer probíhal v pohodové atmosféře a tak věřím, že naše nedokonalé kroky nám byly odpuštěny.   Takovou malou třešinkou na dortu bylo půlnoční překvapení- losování dvou lahví šampíčka. A nikdo si tu výhru opravdu nezasloužil víc, než právě pan Tejral. A cítili to jistě všichni, neboť když si šel pro výhru, celý sál ho provázel mohutným potleskem. A to je taková chvilka, která nás nutí k zamyšlení. Za prvé jsem viděla a cítila úžasnou, a spontánní radost se starším člověkem, který si přišel prostě jen zatančit a nic víc neočekával. A za druhé jsem nesmírně šťastná, že naše akce navštěvují tak báječní, přátelští a ohleduplní lidé, kterým úcta ke stáří není cizí. Za takové chvíle jsem nesmírně vděčná. Díky nim cítím, že to co děláme pro naše přátele, kamarády a vlastně všechny lidi v našem městečku má smysl.

   A když už tu vyjmenovávám vzácné hosty, nesmím opomenout ani návštěvu z Častohostic, starostku paní Vláčilovou a paní Mácovou z SDH. Jsem ráda, že jsme inspirací i pro další Sbory v okolí v pořádání takových akcí. A už se moc těším, až jim návštěvu oplatím.

   Co říci na závěr. Snad jen přání, aby se nám i další akce dařily tak jako tato, aby nás navštěvovali stále tak báječní lidé a aby nám Floriánek, náš patron, byl i nadále nakloněn.

                                                                                                Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

 

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – vzpomínkové II. (leden 2017)

Zdravím všechny pravidelné i občasné čtenáře našeho Zpravodaje.  Pokud jste četli mé první vzpomínkové zprávičky, víte, že jsme se před pár měsíci rozloučili se dvěma našimi dlouholetými členy a zasloužilými hasiči Pepíky Šťastným a Beránkem. Po novém roce náš Sbor postihla další ztráta a to v osobě bratra Jana Galluse.

   Jan Gallus byl hasičem neuvěřitelných 62 let od roku 1954. V 70. letech se stal jako jeden z prvních profesionálním hasičem na tehdy nově vzniklé stanici v Moravských Budějovicích. Tu se snažil spolu se svými vrstevníky dobudovat a stále modernizovat. Mnoho let zde sloužil jako velitel směny. Funkci velitele zastával i ve Sboru dobrovolných hasičů, kde byl dlouhou dobu členem výboru. S již zmiňovaným Josefem Beránkem zakládal první sportovní družstvo dětí – Mladých hasičů v Moravských Budějovicích. Svou lásku k hasičině předal i svým třem dětem. Oba jeho synové se vydali v jeho šlépějích a taktéž se stali profesionálními hasiči.

   Hasičům věnoval většinu svého aktivního života. Kromě trénování dětí zastával i funkci starosty okrsku, byl členem Rady velitelů u Okresního sdružení a později členem Aktiva zasloužilých hasičů. Když se ve Sboru zmíní jméno Jan Gallus, mnohým se vybaví jeho ohříváček na pivo při pondělních schůzích. Ale i když ti mladí už pana Galluse neznali osobně, jeho ohřívané pivo se stalo legendou…

   Je pro mě vždy velmi bolestné psát o ztrátách v našich řadách. Ale je pravda, že život už takový je. Na jedné straně bere, na druhé dává. Vzal nám sice jednoho člena, ale zase za pár měsíců nám dá nového malého človíčka, který snad v budoucnu obohatí naši velkou hasičskou rodinu. Pokud bude po svém tatínkovi Honzíkovi Šabatkovi tak věřím, že se nám už brzo začne plést pod nohama při různých našich akcích.

   S úctou a vzpomínkou na dobrého člověka

   za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2017

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA TÁBORA

Prohlášení rodičů- bezinfekčnost

Informace pro účastníky tábora

Potvrzení lékař 2017

 

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – vzpomínkové (09/2016)

Zdravím všechny pravidelné čtenáře našeho Zpravodaje a mého malého hasičského okénka..

Kdo z Vás pravidelně sleduje dění v našem městečku, tak mu jistě neuniklo, že během krátké doby visel na naší hasičské zbrojnici dvakrát černý prapor.  Poprvé od 17. července, kdy nás opustil náš báječný kamarád, člen Sboru a Zasloužilý hasič Josef Šťastný. Hasičem se stal již v roce 1958 a za těch téměř 60 let pro hasiče udělal pořádný kus práce. Byl členem soutěžního družstva, podílel se na přestavbě a modernizaci naší hasičárny, byl členem výboru i výjezdové jednotky, kde zastával funkci strojníka. Jeho pracovité ruce jsou vidět i na letišti, kde byl hnací silou při budování našeho sportovního areálu, kde ještě letos zjara pomáhal při stavění hranice na Pálení čarodějnic.. Byl to člověk upřímný, pohodový, laskavý a obětavý a všem kdo mu byl blízký po něm zůstane v srdci prázdné místo.

O měsíc později, 24. srpna jsme museli černý prapor vyvěsit znovu a to když dotlouklo bolavé srdce dalšího našeho Zasloužilého hasiče, bratra Josefa Beránka. Ten vstoupil do řad hasičů v roce 1966 a celých 50 let pracoval naplno. Byl zakladatelem prvního družstva mladých hasičů zde v Moravských Budějovicích a jako jeden z prvních se stal profesionálním hasičem, kde vykonával funkci spojaře. Společně se svými vrstevníky se též podílel na budování naší zbrojnice. Aktivně se zapojoval do dění ve Sboru, byl členem výboru, vykonával funkci Starosty okrsku a byl členem Aktivu zasloužilých hasičů. Ale největší Pepíkovou zálibou a vášní byla hasičská historie.  Začal jako kronikář profesionálních hasičů a během této práce ho historie uchvátila natolik, že začal sbírat veškeré dokumenty, kroniky, fotky, ale i uniformy, helmy, hračky a vlastně úplně vše, co je nějakým způsobem s hasičinou spjato. Spolupracoval i s okolními sbory, svoji sbírku neustále doplňoval a rozšiřoval.  Jeho výstavy byly žádány na všech hasičských i obecních slavnostech v blízkém i dalekém okolí, protože hasiči stojí ve všech malých obcích při jakémkoliv dění vždy v prvních řadách!! Bude velmi těžké v tomto směru najít za Pepíka náhradu, někoho, kdo bude stejně oddán historii tak jako on.

Ale vše jednou přebolí, i smutek po odchodu našich přátel. Máme důvod se i radovat a to také hned dvakrát. Poprvé jsme slavili 13. srpna, kdy se našemu místostarostovi Miroslavu Johnovi a jeho ženě Evě narodil syn Michal. A o čtyři týdny později 9. září bylo na světě další hasičské miminko a to také chlapeček Dominik, který se narodil členům Vladimíru Růžičkovi a jeho snoubence Verunce Novotné a tím pádem se starosta SDH stal poprvé hrdým dědečkem. Oba chlapci se mají čile k světu a my doufáme, že jednou zastanou své místo i mezi námi v řadách dobrovolných hasičů, nejdříve jako Floriánci, ale jak porostou… kdo ví, co jim osud nachystá. Předpoklady k tomu, aby byli dobří hasiči už mají. Oba tátové jsou hasiči tělem i duší od mládí a práci ve Sboru věnují převážnou část svého volného času.

Dovoluji si svůj malý sloupek ukončit jedním z moudrých citátů od Jana Wericha. „Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s tím popravdě ani nic jiného dělat nedá.“ Musím uznat, že život obou Pepíků za to doopravdy stál a já doufám, že totéž se jednou bude dát říct i o těch našich dvou mrňouscích!

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – prázdninové 2016

Po dvou krásných, letních a sluncem provoněných měsících zdravím všechny čtenáře našeho Zpravodaje. Přestože byly prázdniny a dovolené, tak ani v tomto období členové našeho Sboru nezaháleli. Tentokrát ale nebudu vyjmenovávat úspěchy či neúspěchy našeho soutěžního MOJKO týmu, ale ráda bych napsala pár slov o naší nové, nejvýraznější akci letošních prázdnin.  Tou byl první Mini country festiválek, který proběhl v našem sportovním areálu na letišti v sobotu 30. července od 19 hodin a dovolila jsem si ho pojmenovat „Značkovací železo“. Ač jsem význam tohoto názvu vysvětlila při zahájení večera, byla jsem dotazována i několika dalšími později příchozími o vysvětlení, proto ho objasním teď ještě jednou. Jednak značkovací železo patří neodmyslitelně k divokému Západu stejně jako koně, kovbojové a tato pohodová muzika. A k této pohodové muzice zase neodmyslitelně patří Michal Tučný, král české country, od jehož úmrtí vloni uplynulo již 20 let. A protože akcí s názvem Stodola Michala Tučného je již hodně, dovolila jsem si být trošičku originálnější a náš malý festival nazvat po jedné z jeho nejlepších písní z jeho bohatého repertoáru, která nese právě název Značkovací železo a tím vzdát hold jeho muzikantskému umění.

V první řadě musím opravdu upřímně poděkovat všem našim sponzorům, díky nimž jsme tento minifestiválek mohli zorganizovat a to jsou: firmy FERRUM s.r.o, INEX stavební firma, dále pan Smetana STK Lažínky, pan Haupt – truhlářské potřeby, grafické studio paní Bastlové, Sport-hobby manželů Kertézových, Vitamínka pana Konvaliny, Budějovická lékárna paní Pešlové, květinářství U Chvátalů, kadeřnice paní Vydrová a vinotéka pana Procházky. Jsem vděčná výboru SDH za to, že mě nevyhodili, když jsem s touto myšlenkou poprvé přišla, ale byli mi všichni, samozřejmě i s dalšími členy Sboru, nápomocni při realizaci této akce. Tento festiválek byl, a doufám, že i v budoucnu nadále bude, takovým vyvrcholením našich Večerů při svíčkách, které pořádáme vždy na jaře a na podzim se skupinou Tuláci.

Jelikož tento, i když mini festival, je přece jenom větší akce než jeho komornější verze v hasičárně, přizvala jsem skupinu Druhej dech – Old boys z Třebíče, která se s Tulákama velice dobře doplňovala.  Kromě našich skalních příznivců jsme zde mohli přivítat i návštěvníky z Jemnicka, Třebíčska a Znojemska, což svědčí o kvalitní propagaci ze strany MKS Beseda, s jejíž spoluprací jsme tuto akci pořádali.  Diváků se sešlo téměř 200, což nás nesmírně těší a zejména jejich kladné ohlasy na tuto akci. Atmosféra byla uvolněná, příjemná, zpívalo se, povídalo, tančilo, sedělo u táboráku, který k takovému večeru také patří. Podvečer nám zpříjemnil a obohatil pan František Durda se svým dvojspřežím krásných statných koní, který naše diváky trpělivě celý večer až do setmění vozil po louce. I jemu proto patří veliký dík. Neodpustím si ještě jedno poděkování a to našemu patronu – svatému Floriánkovi za opravdu luxusní počasí, které nám dopřál.

Co napsat na závěr. Snad jen přání, aby toto naše nové hasičské děťátko, které se letos zrodilo pod názvem „Značkovací železo“ i nadále rostlo a rozvíjelo se, abychom se my hasiči měli i v budoucnu kde scházet a pro Vás, naše milé přátele a příznivce pořádat takové hezké akce. Ať už to bude tento minifestiválek, Čarodějnice, plesy či Večery při svíčkách, čímž Vás všechny zvu na již čtvrté posezení se skupinou Tuláci, které plánujeme v měsíci říjnu. Více informací bude na našich webových stránkách www.sdhmb.cz a kde samozřejmě můžete shlédnout i fotografie z již proběhých akcí.

A na úplný závěr už mi zbývá opravdu jen popřát všem čtenářům krásné a co nejdelší babí léto a loučím se s přáním, abychom se opět brzo shledali na některé z našich, již zmíněných, akcí.

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

 

Zobrazit článek
TOP

MH 2016

Podrobné info zde:

Pozvánka + přihláška MH 2016

Výsledky 1.kola OLMH 2016 v Moravských Budějovicích

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2016

Informace pro účastníky tábora

Prohlášení rodičů- bezinfekčnost

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA TÁBORA

plakat tabor

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky duben – květen 2015

    Tyto jarní měsíce jsou vždy pro hasiče velmi hektické a nabité spoustou akcí.

     Jaro jsme tedy zahájili ve stylu country při našem, historicky prvním, „Večeru při svíčkách“ v pátek 17. dubna se skupinou Tuláci. Večer se opravdu vydařil, takže můžu slíbit, že rozhodně nebude poslední a vznikne snad další úspěšná tradice, jako je třeba i Pálení čarodějnic, které jsme letos organizovali již popáté. Čarodějnicím předcházela velká brigáda na letišti v pondělí 27. dubna, kdy jsme se sešli v opravdu hojném počtu a snažili se dát ho po zimě do pořádku. Bylo třeba uklidit buňky, kde se prodávají různé dobrůtky – slané i sladké, teplé či studené i pevné a tekuté, pohrabat listí, posbírat spadané větve a hlavně ho posíct, ale i spoustu dalších důležitých věcí. Jelikož nám k tomu krásně svítilo sluníčko, práce šla pěkně od ruky a za dvě hodinky jsme měli areál připravený. Ve středu jsme ještě postavili velký vojenský stan, který nám, jako každý rok, zapůjčil SDH Vesce, za což jsme jim velmi vděčni. A už jsme jen mohli doufat, že nám vyjde počasí a Valpružina  noc bude stejně krásná a vydařená jako vloni. Dá se říct, že jsme v duchu prosili svatou Valprugu, což je křesťanská abatyše a bojovnice proti zlým silám a proto je tato noc po ní pojmenovaná, i našeho patrona svatého Floriánka, aby nám byli nakloněni a zařídili pro naše akce hezké počasí. Ještě ve čtvrtek dopoledne to vypadalo velmi nadějně, když jsme chystali hranice a disciplíny pro děti, tak stále ještě svítilo sluníčko. Odpoledne ale začal vát chladnější větřík a večer přece jen pár kapek spadlo. To ale nic nemění na faktu, že se nám odpoledne plné her a soutěží vydařilo. Podle prezenční listiny u startu se našeho hravého odpoledne zúčastnilo přesně 200 dětí, což je velice krásné číslo. Veliké poděkování patří paní Evě Johnové, která spolu se svými kamarádkami, ačkoliv nejsou členkami Sboru, nachystala všechny disciplíny, letos ve znamení řemesel, členům skautského oddílu, kteří pomohli při organizaci celého odpoledne a rodičům, kteří alespoň malou částkou přispěli do kasičky a tento výtěžek bude opět použit na přípravu dalšího ročníku. Odpoledne jsme završili upálením malé čarodějnice a následným opékáním špekáčků na ohýnku. Nutno podotknout, že zhruba v tuto chvíli začalo poprchávat, ale děti byli úžasné, vůbec jim déšť nevadil a báječně se bavily. Program pro dospělé začal v 19:30 zapálením velké hranice s čarodějnicí, kterou, stejně jako tu malou, vyrobili žáci místní Základní a praktické školy, za což jim samozřejmě taktéž patří veliké poděkování. Takže po zapálení velké hranice se už zábava rozproudila plnou silou, k čemuž opět velmi výrazně  přispěli Tuláci, kteří hráli nejen k poslechu, ale i tanci dlouho do noci a přes únavu, kterou pociťovali mnozí návštěvníci, ale i pořadatelé se nikomu nechtělo odejít, neboť atmosféra byla skutečně bezchybná a jsme šťastni, že se nám podařilo pobavit i potěšit několik set obyvatel našeho městečka.

   1.máj a tudíž Svátek práce jsme vskutku oslavili prací při úklidu letiště a chystání na nedělní závody. Nedělní soutěži ještě ale předcházel dopoledne Den otevřených dveří, který se letos konal netradičně na nové stanici HZS na Jemnické ulici  a kam se také sešlo či sjelo velké množství návštěvníků, hlavně rodičů s dětmi. Děti nejvíce zaujala hasičská auta, dospělí si prohlíželi alba s fotografiemi z loňských oslav 140 let založení SDH a jichž se mnozí z návštěvníků také zúčastnili.

   Odpoledne vypuklo hasičské klání 21 družstev mužů a 8 družstev žen. Jednalo se o soutěž „O pohár starosty města“. Nejcennější poháry si letos vybojovali, pod přísným dohledem velitele soutěže Libora Šťastného a hlavního rozhodčího Jana Jenerála, muži z Mladoňovic a ženy z Budišova. Stříbro si vystříkali pánové z Čikova a starší družstvo žen z Myslibořic a bronzové kalichy si odvezli muži z Laviček, což je v okrese Žďár nad Sázavou a mladší družstvo žen z Myslibořic. Náš MOJKO tým  letos přetrhl smolnou šňůru a povedlo se mu odběhnout ve velmi kvalitním čase a skončit na sedmém místě. Také byli odměněni nejlepší proudaři. Z mužských týmů byl nejlepší pravý proud z Trnavy a mezi ženami taktéž pravý proud z Radonína. Děkujeme všem sponzorům za hodnotné a krásné ceny a tentokrát i Floriánkovi za celkem příznivé počasí.

   Mimochodem svatý Florián má svátek 4. května, tudíž jsme na jeho počest v tento den uspořádali Slavnostní valnou hromadu, kterou poctil svou návštěvou i starosta města Ing. Vlastimil Bařinka. Schůzi vedl místostarosta Sboru Miroslav John, poté přednesl zprávu o činnosti starosta SDH Ing. Vladimír Růžička,  pár milých slov padlo i z úst starosty města. Byli odměněni někteří členové Čestným uznáním Sboru a všechny přítomné ženy kytičkou.  Vedla se velmi bouřlivá diskuze o budoucnosti našeho Sboru a musím podotknout, že všichni zúčastnění považovali a považují rozdělení dobrovolných a profesionálních hasičů za krok velmi nešťastný.

   Přesto všechno se všichni snažíme, aby náš Sbor fungoval jako dřív a co nejlépe, sami vidíte, že nezahálíme a stále pořádáme různé akce, ať už sportovní či kulturní a já doufám, že se na některé další opět setkáme. Zatím Vás všechny můžu pozvat alespoň na Oblastní kolo soutěže v požárním sportu v neděli 17. 5. a Okrskové kolo 7.6. Během léta či začátkem podzimu chystáme druhý Country večer při svíčkách, první týden v červenci dětský tábor. To je jen malý výčet akcí, které připravujeme, máme ještě spoustu dalších nápadů. Tímto také musím poděkovat všem aktivním členům našeho SDH. Jsme hasiči dobrovolní, přesto práci ve Sboru věnujeme opravdu hodně svého volného času a tak si myslím, že ten dík si všichni, kteří ten čas nezištně věnují, zaslouží.

  Budeme rádi, když nás přijdete podpořit na některou z akcí. Takže sledujte naše webové stránky www.sdhmb.cz, které jsou pravidelně aktualizovány a kde se dozvíte nejnovější informace a můžete si prohlédnout i fotografie z akcí, které již proběhly.

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Setkání důchodců a rentiérů profesionálních hasičských záchranných sborů okresu Třebíč

Dne 15. dubna 2015 se od 9 hodin konalo každoroční setkání důchodců a rentiérů HZS, tentokrát na nové stanici v Moravských Budějovicích.

Všechny přítomné uvítal plukovník Mgr. Pavel Maslák, ředitel územního odboru Třebíč. Dále byli přítomni major Bc. Petr Krátký, velitel stanice Třebíč, nadporučík Ing. Michal Škoda, velitel stanic Moravské Budějovice a Hrotovice, poručík Jiří Čech, velitel stanice Jemnice, starosta OSH Miroslav Ježek a mnoho dalších, všechny vyjmenovat bohužel nelze.

Po vřelém uvítání bylo hostům nabídnuto občerstvení a následovala prohlídka nové stanice, která sklidila pochvalné, ale i kritické ohlasy. Po prohlídce, která byla vskutku důkladná a dlouhá, se rozvinula bohatá diskuze o historii profesionálních sborů, nejen v Budějovicích, ale všech na okrese, tudíž i v Třebíči, Hrotovicích, Jemnici a Náměšti nad Oslavou. Samozřejmě se vzpomínalo na přátele a kolegy, kteří již bohužel nejsou mezi námi, povídalo se o rodinách, ale zabrousilo se i na vážnější témata jako například budoucnost dobrovolných hasičů v našem městě! Je s podivem, že ač se zde sešli hasiči z celého okresu, tak byli velmi dobře obeznámeni se situací našeho SDH. Je vidět, že profesionální i dobrovolní hasiči jsou stále úzce spjati a osud „dobráků“ jim není lhostejný.

Den proběhl v příjemné a přátelské atmosféře a všichni přítomní se spokojeni a obohaceni o nové zážitky a informace v odpoledních hodinách rozjeli do svých domovů.

Text a foto Vlasta Růžičková, kronikářka SDH

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2015

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA TÁBORA

Informace pro účastníky tábora

Prohlášení rodičů- bezinfekčnost

Potvrzení lékar

Zobrazit článek
TOP

Propozice soutěž dospělí 3.5.2015

PROPOZICE SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU

 

Název soutěže:                      O POHÁR STAROSTY MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Pořadatel:                              SDH MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Místo :                                    HASIČSKÝ  AREÁL NA LETIŠTI V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Datum:                                   3. 5. 2015

Kategorie:                              MUŽI, ŽENY

Časový harmonogram:

Prezence                                  do 13:00 hod.

Nástup                                     13:15 hod.

Začátek soutěže                     13:30 hod.

Vyhlášení                                20 min. po skončení posledního pokusu

Velitel soutěže:                      LIBOR ŠŤASTNÝ

Hlavní rozhodčí:                    Deleguje SDH MOR. BUDĚJOVICE

Přihláška na soutěž:             Při prezenci, nebo na OSH Třebíč

Startovné:                              200,- Kč

Startovní listina:                    Dle prezence, rezervace startovního čísla telefonická nebo na webových stránkách firesport.cz

Časomíra:                               Elektronická, terče sklopné  SDH Mor. Budějovice

Stravování:                             Zajištěno ve stánkovém prodeji, každé soutěžní družstvo na vlastní náklady

Doprava:                                Každé soutěžní družstvo na vlastní náklady

Zdravotní služba:                   Zajišťuje pořadatel po celou dobu konání soutěže

Povrch dráhy:                        Náběh, pod základnou a nádrži na vodu asfalt, dále tráva

Ceny:                                      1. místo v kategorii muži a ženy – živé sele, poháry a věcné ceny

Technická ustanovení:          Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy – platné od 1.1.2012 (Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 2011). Nářadí a stroj vlastní. Při požárním útoku lze použít hadice typu C 42, B 65 a vyšší s pojistky. Požární útok bude proveden bez použití přetlakového ventilu, voda v nádrži se během pož. útoku nedopouští, čára stříkání je nedotknutelná. Půjčování soutěžících z jiného soutěžního družstva je povoleno. Kontrola průkazek nebude – nahrazuje ji vyplněná přihláška, která je podepsána přihlašovatelem. Každá kategorie bude jedno kolová bez finálového kola.

Kontakt:                                 Libor Šťastný tel. 777 354 066

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – prosinec-leden 2015

Po dvou „odpočinkových“ měsících – míněno říjen a listopad, kdy celý sbor vstřebával zážitky ze zářijových oslav 140. výročí založení sboru a jichž se jistě mnoho z vás, čtenářů zúčastnilo  a kdy jsme neorganizovali žádné další větší akce, se zase v prosinci začalo něco dít… V pátek 12. prosince se konala výroční valná hromada, o jejímž průběhu si můžete počíst v článku pana Smetany a která byla letos pro zdejší hasiče významná, neboť se uskutečnila volba nového starosty sboru. A s tím souvisí pro nás velmi smutná skutečnost, že naše řady opouští po 30 letech dosavadní starosta bratr MVDr. František Svoboda na vlastní žádost a po velmi dlouhém a pečlivém uvážení..  Této ztráty želí nejen celý náš sbor, neboť v něm ztrácíme báječného starostu, ale i úžasného človíčka se zlatým srdíčkem, který byl vždy ochoten pomoci a poradit, povzbudit či nakopnout v dobrém slova smyslu, prostě podat pomocnou ruku v jakékoliv situaci – osobní, profesní či hasičské. Této ztráty želí i celý okrsek, oblast i okres, protože František byl opravdu velice činným, ochotným a pracovitým dobrovolným hasičem, rozhodčím na soutěžích i členem výjezdové skupiny JPO. Takže loučení bylo velmi dojemné a ukápla i nejedna slzička a to nejen z očiček přítomných dam, ale i pánů, neboť teprve tehdy si všichni přítomní uvědomili jaká ztráta to pro náš sbor je. Důstojným nástupcem Františka je bratr Ing. Vladimír Růžička. Je stejně obětavý, milý a ochotný a víme, že pro sbor udělá vše, aby vzkvétal i nadále.

Hned v pondělí 15. prosince jsme uspořádali pro naše mladé hasiče tradiční vánoční besídku. Sešlo se jich opravdu požehnaně, takže nazdobení vánočního stromečku trvalo jen chvilku a tak jsme mohli všechny pěkně přivítat. Úvodní slovo měl trenér Mirek John, děti přivítal i nový starosta soboru Ing. Vladimír Růžička a velmi nás potěšil i MVDr. František Svoboda, který taktéž přišel mladým hasičům popřát krásné vánoce. Takže po úvodním přivítání byly dětem rozdány malé dárečky, následoval slavnostní přípitek šampíčkem, mezitím děti mlsaly cukroví a ovoce a pak už se vrhly na hry, které pro ně jako vždy připravila paní Pecková. Celé odpoledne proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře, hrály koledy, všichni se báječně bavili a tak i letos byla besídka hodnocena jako velmi zdařilá..

Ovšem hned po novém roce se děti s plným nasazením pustily do trénování štafety dvojic, neboť pro ně organizujeme v únoru již 2. ročník halové soutěže „O moravsko-budějovického rytíře“, která se bude konat opět na ZŠ Havlíčkova.  Takže zveme rodiče i příznivce. Přijďte fandit!!! Loňská soutěž měla velice kladné hodnocení, tak doufáme, že i ta letošní se nám vydaří. Více informací o všech akcích jako vždy na www.sdhmb.cz

Samozřejmě ani dospělé nezarmoutíme, v lednu se koná ples a v únoru masopust, dolaďujeme detaily i na další akce takže se určitě máme všichni na co těšit.

Ještě jednou si dovolím popřát všem občanům města a našim příznivcům hodně štěstí a hlavně zdraví a pohody v tomto roce a doufám, že se opět v hojném počtu sejdeme ať už na hasičárně nebo v létě na letišti..

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – září

Ohnivé zprávičky – září

Oslavy 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích

„Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost. K záchraně životů Pane dej mi síly dost…“. Těmito slovy začíná krásná Modlitba hasiče. Ovšem dnešní hasiči potřebují síly i při mnoha jiných činnostech, což jsme se snažili ukázat všem občanům  Moravských Budějovic tento víkend při příležitosti 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v našem městě.

Slavnostní ovzduší se vznášelo již nad jarními soutěžemi, které jsme taktéž pořádali v rámci našich oslav, ale hlavní program jsme směřovali právě na tento víkend 5.-7. září 2014. Oslavy jsme zahájili vernisáží výstavy, kterou jsme umístili v prostorách naší hasičské zbrojnice, jejíž atmosféra a autenticita dodala výstavě ten správný náboj. Vernisáž zahájil starosta SDH bratr František Svoboda, poté pronesl svou krátkou, ale velmi milou řeč starosta města ing. Vlastimil Bařinka a několik povzbudivých slov dodal i místostarosta města pan Jan Kocáb. Výstava byla věnovaná opravdu celé historii sboru od založení v roce 1874 až po současné dění. Byly zde k vidění historické dokumenty včetně zakládající listiny sboru, staré i současné kroniky, vzácné historické černobílé fotografie, plakáty, ukázky výzbroje a výstroje jak pokročily od nejstarších po ty nejmodernější. Současnost byla prezentovaná velkým množstvím barevných fotografií, na kterých jsou zdokumentované nejen zásahy hasičů, ale i soutěže mladých hasičů, dorostenců i týmů dospělých,  plesy, masopusty, pálení čarodějnic, dětské tábory a mnoho dalších činností, které jako hasiči buď sami pořádáme, nebo při nich pomáháme. Velké poděkování patří okolním sborům, které nám po dobu oslav propůjčily své vzácné historické stříkačky.

Den D našich oslav nastal v sobotu 6. září odpoledne. Svatý Floriánek, náš patron, nad námi opravdu v tento den bděl a dopřál nám vskutku luxusní počasí. Takže jsme se ve 14:00 hodin seřadili  u restaurace Grand a pochodovým krokem zamířili přes náměstí k památníku. Zde opět promluvil k návštěvníkům starosta sboru MVDr. František Svoboda o založení sboru, něco málo z historie i současnosti a hlavně o poslání hasičů. Pak předal slovo jednomu z nejpovolanějších v oboru – panu Janu Muškovi, který precizně komentoval celé naše hasičské odpoledne. Nejdříve nám 2 družstva mladých hasičů ukázaly jednu z mnoha disciplín, které musí zvládnout a to štafetu dvojic. Poté nám dva profesionální hasiči předvedli slanění z výsuvného žebříku z výšky 30 metrů. Mezitím si už připravili členové naší zásahové jednotky JPO II ukázku  vyprošťování z havarovaného vozidla a nakonec si všichni návštěvníci mohli prohlídnout, prolézt a osahat všechna auta hasičů nejen z Budějovic, ale i Třebíče, Jaroměřic nad Rokytnou a hadicový vůz z Jaderné elektrárny Dukovany.

Večer se konala v sále hasičské zbrojnice mimořádná slavnostní valná hromada za velké účasti našich členů, hostů z okolních sborů a pozvání přijali mimo jiných i starosta sboru dobrovolných hasičů kraje Vysočina Jan Slámečka, starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů okresu Třebíč Miroslav Ježek, starosta okrsku č. 24  ing. Drahoslav Bastl či  Josef Čapek velitel HZS JE Dukovany a další. Po úvodním krátkém projevu bratra Františka Svobody, který se tentokrát zaměřil spíše na současné dění a budoucnost sboru se přistoupilo na ocenění našich členů. Po projevech hostů starosta nakrojil slavnostní dort, poděkoval všem zúčastněným domácím hasičům i hostům a po slavnostní večeři a sladké tečce na závěr se již rozjela volná zábava při hudbě a tanci, kdy už ze všech opadlo to napětí, zda se oslavy vydaří. A dle mého názoru i kladných ohlasů hostů a návštěvníků můžu říct, že dopadly opravdu výborně.

Nejhezčí a takovou malinkou třešinkou na pomyslném dortíku je fakt, že se v neděli 7. září trenérovi našeho soutěžního týmu a dlouholetému členovi sboru Liborovi Šťastnému narodil synek František. Je to tak trochu symbolika nového života a snad i lepších dnů příštích pro náš sbor.

Jsme vděčni všem občanům a návštěvníkům Budějovic, kteří se na naše oslavy přišli podívat a tím nás podpořili v naší činnosti. Je vidět, že zdejším obyvatelům není osud jejich hasičů lhostejný a za jejich podporu jakož i podporu města a sponzorů opravdu moc děkujeme.

Za SDH Mor. Budějovice Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – květen II

OHNIVÉ ZPRÁVIČKY- KVĚTEN II.

V minulém čísle zpravodaje jste se mohli dočíst o úspěších i nezdarech našeho Mojko týmu a mladých hasičů v první polovině května. A jelikož sezona soutěží je v plném proudu, tak naše týmy nezahálí a každý víkend vyráží reprezentovat náš sbor do jiné vesnice či městečka po celém okrese.

U nás na letišti se předvedli ještě v neděli 18. května, kdy jsme pořádali oblastní kolo v požárním sportu. Tu neděli bohužel Floriánek opět plakal, ale i přes déšť a nepřízeň počasí předvedli všichni zúčastnění – jak muži, tak i ženy výkony hodné obdivu. Nejlépe se v kategorii mužů mladších vedlo Dolním Lažanům, druhé skončilo Příštpo, ale bronz zůstal doma díky našim hochům. Co se týče kategorie mužů starších, tak zde opět předvedli své kvality borci z Příštpa na prvním místě, druzí skončili chlapi z Vranína  a  bronz si odvezli do Vesce. V kategorii žen kralovaly děvčata z Jaroměřic nad Rokytnou, stříbro si odvezli děvčata z Častohostic a bronz opět putoval do Vesce.

V Jakubově se Mojko týmu moc nedařilo, ale i 8. místo zaslouží pochvalu. O to krásnější a veselejší byl návrat z Častohostic, kde jsme se 7. 6. již tradičně  zúčastnili Memoriálu Káji Hochmana. Tato soutěž byla dvoukolová a naši hoši nám 1. a 3. místem udělali opravdu velikou radost.

Ale nejen Mojko tým, i naši mladí hasiči se umí prosadit v konkurenci starších a zkušenějších družstev. To dokázali v našich oblíbených Častohosticích, kde v sobotu 17. května, i přes velkou technickou poruchu na mašině, nepodlehli panice a útok dokončili na pěkném 7. místě z 16 družstev. I náš mladší tým podává pod vedením Honzíků Šabatky a Paculy dobré výsledky.

Ovšem nejdůležitější a nejoblíbenější je vždy a u všech Okresní kolo hry Plamen v Petrovicích, které se letos konalo 24. května. I tentokrát se zde sjel, když už ne rekordní, tak rozhodně úctyhodný počet družstev z celého okresu. A proč je toto klání u dětí tak oblíbené?? Zde mohou ukázat všestrannost hasičského sportu. Zde se totiž nesoutěží jen v útoku s vodou, tak jako při ostatních soutěžích, ale musí zde předvést svou šikovnost, vytrvalost a celkovou zdatnost při překonávání překážek s různým hasičským vybavením při štafetě 4×60 metrů a štafetě CTIF a štafetě dvojic, klasickém útoku s vodou a útoku CTIF. Tyto jarní disciplíny jsou hodnoceny společně s branným závodem, který si děti odběhli již na podzim v Dalešicích. Je to soutěž dlouhá a vyčerpávající, ale zde teprve se ukážou kvality celého družstva.  A myslím, že 6. místo v kategorii mladších a 5. místo v kategorii starších je více než fantastické.

Těch soutěží je samozřejmě mnohem více, snažila jsem se vypíchnout jen ty nejdůležitější a věřím, že se na některé další s našimi skalními fanoušky určitě potkáme. Ale nejen soutěžemi členové žijí, proto naši mladí hasiči reprezentovali město, jako každý rok, tak i letos na Hrách mikroregionu. V létě pro naše děti opět pořádáme tábor, tentokrát na téma „Na pašerácké stezce“ a mají se vskutku na co těšit, už jen exkurze na krajské operační středisko HZS do Jihlavy… to bude paráda… tak dítka neváhejte, ještě je pár volných míst!

A na podzim nás čekají oslavy 140 let založení SDH v Moravských Budějovicích a to se mají na co těšit nejen děti, ale i dospělí… ale více informací až v příštím čísle.

Teď už jen popřeji všem krásné prožití léta, hlavně bez nehod, a na shledání na podzim a nejen při oslavách se za celý sbor těší

Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – květen

Ohnivé zprávičky – květen

Soutěžní

V květnu se probouzí nejen příroda, ale i hasiči z pomyslného zimního spánku. Píšu schválně pomyslného, neb kdo alespoň trošku sleduje hasičské dění v našem městečku tak ví, že hasiči nezaháleli ani v zimě. Ale s jarem přichází sezona různých soutěží a i my jich pořádáme každý rok několik.

V sobotu 3.5.2014 se konala v našem areálu první, a byla to Okresní liga Mladých hasičů. Sjelo se k nám 19 družstev v kategorii mladší a 16 v kategorii starší.

Naše mladší družstvo startovalo jako první, ale díky malému zaváhání na rozdělovači se dlouho čekalo na vodu a proto se naše „prťata“ umístila až na 16. místě. Zvítězily Kněžice, druhá byla Stařeč a třetí malí borci z Čechočovic.

V kategorii starších se nám bohužel nevedlo o moc lépe, i zde byly malé potíže a konečné 15. místo. Nejlepší byly Výčapy, druzí opět borci ze Starče a s třetím místem nás potěšili naši kamarádi z Častohostic.

V neděli 4.5.2014 dopoledne si mohli všichni občané prohlídnout naši hasičárnu, kde se konal Den otevřených dveří a odpoledne jsme již pokračovali v klání na letišti, tentokrát dospělých. Jako každý rok tak i letos jsme uspořádali soutěž „O pohár starosty města“. Bohužel i zde se

nás smůla držela a naši hoši útok nedokončili. Vítězství si vystříkali chlapi z Trnavy, druhé bylo družstvo z Radotic a bronzové skončily Mladoňovice.

Pan starosta Vlastimil Bařinka mohl potřást pravicí vítězkám z Myslibořic, z druhého místa se radovaly dívky z Petrovic a třetí místo zcela jistě potěšilo i děvčata z Jaroměřic nad Rokytnou. Tuto neděli se k nám sjelo 25 družstev mužů a 9 družstev žen.

V neděli 11. května jsme pořádali za účasti celkem 18 družstev okrskové kolo soutěže v požárním sporu.

Po nástupu zahájili muži zápolení nejdříve štafetami 4×100 metrů, mimochodem pro diváky velmi líbivá disciplína, která zahrnuje překonání domečku, vysoké bariéry, zapojení hadic v běhu přes kladinu a jejich následné napojení na rozdělovač a běh s minimaxem. Ihned po mužích si štafety odbyly i ženy, které však místo domečku musí proskočit překážkou s oknem velikosti 0,6×0,6 m. a místo vysoké bariéry nízkou překážku. Hadice i minimax musí zvládnout stejně jako jejich mužské protějšky.

Po štafetách přišly na řadu útoky s vodou. Nejprve si je odběhly 4 družstva mužů v kategorii nad 35 let. Zde se nejlépe vedlo starším pánům z Vranína, druzí skončili hasiči

z Vesce a třetí chlapi z Lažínek, čtvrté místo připadlo družstvu z Vícenic.

Po nich nastoupili muži v kategorii bez omezení věku a zde excelovali borci z Dolních Lažan, druhou příčku vybojovaly Častohostice, třetí tentokrát Vícenice. Družstev v této kategorii se utkalo 7 a naši hoši skončili díky malým technickým problémům s rozdělovačem až na 5. místě.

Po mužích se předvedly v útocích s vodou ženy. V této disciplíně tentokrát kralovaly dívky z Častohostic, druhé místo si vystříkaly děvčata z Lažínek a bronzovou příčku získaly Vesce.

Bohužel už při útocích žen se spustil mírný, byť vytrvalý jarní deštík a mladí hasiči museli proto běžet své útoky v dešti, což bylo sice nepříjemné, ale hasiči se vody nebojí a děti ukázaly, že jsou bojovníci a všechny šly do útoku s plným nasazením. Proto si dítka z Vícenic a Častohostic plně zaslouží naše uznání a odměnu.

A jelikož naši muži opravdu soutěží rádi, tak ještě tutéž neděli absolvovali jednu soutěž v Myslibořicích, která je zahrnutá do Třebíčské ligy a zde obsadili 6. místo, ale z 35 družstev, tak myslím, že tentokrát mohli být spokojení.

Děkujeme tímto všem našim příznivcům, kteří přišli podpořit sportovce i přes ne zrovna ideální počasí a doufáme, že se potkáme i na dalších akcích. Všechny aktuální akce jsou vždy uvedeny na našich webových stránkách www.sdhmb.cz , případně vyvěšeny plakátky na vratech hasičárny.

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – duben

Ohnivé zprávičky – duben

Vydařená Valpružina noc

Jak mnozí vědí, jedná se o velmi starý pohanský zvyk a satanský svátek. Noc z 30. dubna na 1. května byla vždy považovaná za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na svůj sněm a na ochranu proti zlým silám a kouzlům zapalovali ohně.

Ale protože čarodějnice jsou velmi oblíbené pohádkové postavičky, rozhodli jsme se už před pár lety, že tento den věnujeme dětem a proto pro ně pořádáme odpoledne plné kouzelných her a soutěží.

Tentokrát nad námi svatá Valpurga, ochránkyně před čarami a kouzly, opravdu bděla a dopřála nám krásné počasí, takže si děti mohly užít skutečně báječné odpoledne. A že se jich sešlo!! Letos jsme měli největší účast za všechny 3 roky, po které toto čarodějnický den pro děti pořádáme.

Pomyslný startovní výstřel padl v 16:00 hodin a do 17:30, kdy ředitelka čarodějnické školy v cílové rovince rozdala poslední čarodějnická vysvědčení, prošlo kouzelnou tratí plnou čarodějnických učeben s různými úkoly 220 dětí od předškoláků až po statné školáky. A podle úsměvů a rozzářených tvářiček a v neposlední řadě i pochvalných slov od dětí i jejich rodičů, můžeme mít dobrý pocit z toho, že naše námaha s přípravou a vynaložený čas nebyly zbytečné. Rodičům dětí děkujeme za dobrovolné příspěvky, které budou opět příští rok použity na vytvoření nových úkolů pro děti. Velké poděkování patří paní Darině Nedvědické, která je hlavní hybnou silou při vymýšlení soutěžních disciplín, aby byly každý rok jiné a originální. Dále děkujeme ředitelce příspěvkové organizace ZIKOS Ing. Miroslavě Bendové, skautům a všem našim příbuzným a přátelům, kteří nám, hasičům, při organizaci takového úžasného odpoledne věnovaného dětem nezištně pomáhali. Bez jejich pomoci by uspořádání tohoto podniku v takovém měřítku bylo více než složité.

Po ukončení disciplín byla zapálená malá hranice pro děti a mezitím již dorazili profesionální a dobrovolní hasiči se dvěma hasičskými auty, které si děti mohly prohlédnout, prolézt, osahat a vyzkoušet vybavení a až do zapálení velké hranice byly auta v obležení..

Velkou hranici zapálil v 19:30 starosta sboru František Svoboda, kterému asistovala naše hodná čarodějnice Anelína.

Celý večer a noc nám nádherným způsobem zpříjemnila skupina Tuláci, kteří udělali velikou radost nejen milovníkům country. Báječně jsme si zazpívali i zatančili a věřím, že nikdo z asi tisícovky návštěvníků, kteří ten den, večer či noc navštívil náš areál neodcházel zklamaný.

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Zobrazit článek
TOP

Hasiči na rozcestí

Posílám příspěvek do Zpravodaje / květen 2014 /.

Hasiči na rozcestí …. ?

V roce 2014 si připomínají dobrovolní hasiči v Moravských Budějovicích 140. výročí založení dobrovolné požární ochrany v Moravských Budějovicích. 14. května 1874 byly vypracovány stanovy a 19. května 1874 putují přes okresní hejtmanství ve Znojmě do Brna a 28. května 1874 jsou zapsány do spolkového katastru. Moravské Budějovice mají své dobrovolné hasiče. Celý sbor je zapsán jako německý.

Národnostní spory vedly k tomu, že z německého sboru odchází čeští příslušníci a zakládají v roce 1899 český sbor / 115 let od založení /. Dne 18. června 1899 se konala ustavující schůze dobrovolného hasičského sboru českého. K tomu velmi napomohlo ovládnutí radnice města českou většinou v roce 1882.

Až do roku 1918 působily na území města 2 dobrovolné hasičské sbory – český a německý. Velitel českého sboru měl při zásazích přednostní právo velení a také radnice fandila více českému sboru, a proto činnost německého sboru byla utlumena a zanikla rozpadem Rakousko-Uherska.

Teď by se hodilo vyjmenovat funkcionáře zakladatele, vypočítat bohatou činnost za celých 140 let, ale k tomu není toto zamyšlení.

V roce 2014 budou hasiči opravdu na rozcestí. Příslušníci HZS / hasiči z povolání / se budou stěhovat do nové hasičárny za kruhovým objezdem na Jemnici. Není podstatné jestli to bude v létě a nebo až koncem roku. Tam se také odstěhují příslušníci výjezdové jednotky / jednotky Sboru dobrovolných hasičů města /, jak říkám pro vysvětlení – městští hasiči a osiří občanské sdružení – Sbor dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích. A teď nastupuje obvyklá věta: „ Občané mě zastavují a ptají se, kdy se budou hasiči stěhovat do nového a hlavně, co bude se starou hasičárnou.“ Odpověď je jednoduchá: „Nevím.“

Oficiální jednání o budoucím využití stávající hasičárny ještě nebyla. Faktem je, že celoroční finanční provoz je nad síly jednoho spolku, a proto by určitou variantou bylo

vytvoření Spolkového domu, kdy by se na nákladech podíleno více spolků, které působí na území města. Jenom pro Sbor dobrovolných hasičů je i stavebně budova velká. Objekt patří městu Moravské Budějovice a to bude mít rozhodující slovo, jak svůj majetek využije.

Poslední věcí, která čeká sbor jsou volby na konci roku 2014. Nevím, jestli vyjmenované akce jsou pozitiva a nebo negativa pro sbor, ale jsou to věci, které se uskuteční a budou se muset řešit.

Činnost sboru v roce 2014 není jen čekáním, jak to dopadne, ale naopak. Je to celoroční pravidelná práce, kterou děláme, abychom obohatili svoji činnost, umožnili veřejnosti seznámit se s činností hasičů a hlavně, abychom byli prospěšní městu a obyvatelům města.

Řada akcí již proběhla:

17.1.2014 – hasičský miniples.

15.2.2014 – soutěž Mladých hasičů za spolupráce ZŠ Havlíčkova.

28.2.2014 – minimasopust.

13.4.2014 – školení vedoucích kolektivů Mladých hasičů.

Rád bych Vás pozval hlavně na akce, které budou a kde budete mít možnost poznat, co hasiči umí nebo neumí:

30.4.2014 – pálení čarodějnic – letiště

3.5.2014 – okresní liga mladých hasičů –soutěž – 9.00 hod. – letiště.

4.5.2014 – O pohár starosty města – soutěž dospělých – 13.00 hod. – letiště.

4.5.2014 – Den otevřených dveří – hasičárna – 8.00 – 12.00 hod.

5.5.2014 – Slavnostní valná hromada k svátku Sv. Floriána – hasičárna – 19.00 hod.

11.5.2014 – Okrsková soutěž – Mladí hasiči a dospělí – letiště – 8.30 hod.

18.5.2014 – Oblastní kolo dospělých – letiště – 8.00 hod.

31.5.2014 – Obec našim dětem – dodání soutěžního družstva.

14.6.-15.6.2014 – pomoc při Dřevosochaření – letiště.

10.8.-18.8.2014 – Letní tábor pro Mladé hasiče – Havlišův mlýn

Festival Václava Hudečka – pomoc při zajištění, Císařské posvícení a také údržba zeleně před Gymnasiem a na Letišti.

Stanice HZS Mor. Budějovice má 170 až 180 výjezdů za rok, výjezdová jednotka vyjíždí 30 až 35 krát, dobrovolní hasiči pomáhají městu, popřípadě dalším organizacím ve městě.

Budu jenom rád, když se najde řešení, které bude vyhovovat městu, dobrovolným hasičům a hlavně občanům města.

Děkuji všem členům Sboru dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích za jejich poctivou a aktivní práci a přeji jim do dalších let hodně zdaru a úspěchu.

Vám, vážení spoluobčané, přeji, aby jste našli v hasičích pocit jistoty a pevného zázemí, aby jste žili s pocitem, že Vám hasiči vždy a v čas pomohou, ale hlavně ať je nepotřebujete.

František Svoboda, starosta SDH Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – únor

Ohnivé zprávičky – únor

Premiéra nové soutěže a báječný masopust

V únoru jsme pořádali hned 2 větší akce. V sobotu 15. to byl první ročník soutěže Mladých hasičů ve štafetě požárních dvojic, kterou jsme nazvali „O moravskobudějovického rytíře“. Jak i samotný název napovídá, doufali jsme, že souboje týmů budou rytířské a férové, a to nakonec opravdu byly. Ani jsme nečekali takový zájem a počet družstev 22 byl překvapující. Ale je pravda, že přes zimu se hasičské soutěže nepořádají a dětem to zápolení chybí…

Do této soutěže jsme šli s mírnými obavami, ale jak se ukázalo, byly zbytečné. Všechny týmy byly vzorné a ukázněné a atmosféra jiskřila přátelstvím a upřímností, když si navzájem všichni fandili a výkony své i svých soupeřů oceňovali stejně radostně. Je vidět, že děti tento sport skutečně baví.

Závodilo se v jedné tělocvičně, kde byly nachystané dvě dráhy, takže soutěž probíhala plynule a jen s malou chvilkou zdržení při úpravě časomíry. Každé družstvo mělo dva pokusy a počítal se ten lepší. Výkony byly velmi vyrovnané a o vítězi rozhodovaly jen desetinky vteřin.

Ve druhé tělocvičně jsme pro závodníky připravili malý doprovodný program. Děti, hlavně ty mladší, využily hromady omalovánek a odnesly si horu krásných obrázků a ty větší si mohly zasoutěžit ve vázání uzlů či motání hadic na čas.  K naší velké radosti byla v této disciplíně nejrychlejší členka našeho týmu Veronika Šplíchalová těsně před dvěma borci z Jakubova.

Ovšem tento den byl hlavně o štafetě požárních dvojic, a tuto vyhrálo ve starší kategorii družstvo z Kojetic a v mladší Mladoňovice.

Tuto soutěž jsme mohli uspořádat i díky ochotě a vstřícnosti vedení ZŠ Havlíčkova, což velice oceňujeme a děkujeme. K naší velké radosti byl po celou dobu přítomen i místostarosta města pan Jan Kocáb, který se i aktivně zapojil   při vázání uzlů a motání hadic.

Doufáme, že se tato soutěž ujme a i ostatní ročníky budou stejně úspěšné jako tento první.

Druhou, také velmi zdařilou akcí, byl již tradiční hasičský Masopust. Ten se konal 28. února a byl pamětníky hodnocen jako nejlepší za posledních 15 let. Snad i proto, že se tu sešel úctyhodný počet masek  byla atmosféra letos jiná, jako vždy domácká, veselá a příjemná, přesto snad o stupínek lepší než roky předchozí..ony ty masky opravdu k tomu masopustu neodmyslitelně patří..

Zlatým hřebem večera bylo sólo pro starostu, při kterém ho provedlo několik čarodějnic, kocour v botách, čuník a spousta dalších zajímavých postaviček. Hrálo, zpívalo se a tančilo až do brzkých ranních hodin a nikomu se domů moc nechtělo.  Tentokrát ten čas při dobrém vínku, pivku a písničkách pana Karšulína utíkal  až moc rychle..

A protože čas opravdu zastavit nejde, a když už jsem zmínila ty čarodějnice, je na místě pozvat všechny naše příznivce na hasičskou Valpružinu noc…neboli pálení čarodějnic, které letos budeme pořádat již počtvrté. Od 16 hodin bude pro dítka připravena čarodějnická škola a v 19:30 přiletí skutečná čarodějnice a zapálí se velká hranice. Více informací, jakož i fotografie  a videa z našich zdařilých akcí najdete opět na našich webových stránkách…

Za SDH Vlasta Růžičková

Zobrazit článek
TOP

Ohnivé zprávičky – leden

Ohnivé zprávičky – Leden

I když nám kalendář říká, že venku vládne leden, podle počasí to tak vůbec nevypadá…Přesto je ale plesová sezona v plném proudu a v tomto směru nezaostávají ani hasiči. V pátek 17.1. jsme uspořádali již tradiční hasičský ples, a jak jinak, konal se v sále v naší hasičárně. K tanci a poslechu hrála osvědčená dvojice Eva Brančová a Jan Holík. I díky nim byla nálada skvělá, atmosféra takřka domácí a bavily se bez rozdílu všechny generace, puberťáky počínaje a seniory konče.. Starší generace se opravdu nedala zahanbit a ukázala mladým, že s nimi dokáže držet krok, ba někteří ty mladé i předčili a zasloužili si náš obdiv za předvedené taneční výkony.
Dle ohlasů byli všichni zúčastnění spokojení a nezbývá než doufat, že i masopust, který pořádáme 28. února bude stejně úspěšný, ne-li ještě vydařenější. Takže zveme opět všechny naše příznivce na strávení příjemného večera.
Za SDH Vlasta Růžičková

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2014

Informace o letním táboře 2014:

Základní informace

Přihláška

Plakát 

Potvrzení o bezinfekčnosti

Zobrazit článek
TOP

Besídka mladých hasičů

Besídka Mladých hasičů

Konec roku bývá pro dospělé ve znamení bilancování svých úspěchů či proher a předsevzetí do nového roku. Ovšem konec roku pro děti bývá hlavně těšení se na vánoce a proto i hasiči pořádají pro své malé členy každý rok besídku, aby jim toto čekání na Ježíška aspoň trošku zpříjemnili.  Tentokrát se konala v pondělí 16. prosince ve společenské místnosti HZS.  Zde jsme se sešli v 16 hodin a nejdříve jsme si nazdobili stromeček, abychom si navodili tu správnou vánoční atmosféru. K tomu nám dopomohly i stoly plné báječného  cukroví a ovoce  ke  kterým jsme si  posedali  a atmosféru doplňovaly i zapálené svíčky.  Na plátně jsme promítali fotky z různých loňských akcí a tak jsme i zavzpomínali  jak se nám dařilo a co všechno jsme spolu prožili. Jako první pozdravil mladé hasiče starosta sboru František Svoboda a poděkoval všem za reprezentování sboru při různých soutěžích a akcích. Poděkoval vedoucím i ostatním dospělým členům sboru,  kteří  se při práci s mládeží podílejí  a popřál všem mnoho úspěchů v novém roce.  Jako vždy jsme si všichni připili nealko šampíčkem a pak děti dostali malé dárečky. A už nic nebránilo tomu vrhnout se na hry, které jako vždy připravila paní Pecková. Jako první z her přišla na řadu stále velmi oblíbená „židličkovaná“, poté  bojovka, která měla prověřit schopnost spolupracovat v týmu. Měla několik etap po celé hasičárně, kdy se plnily úkoly jako zazpívat koledu profíkům, složit a odrecitovat báseň s vánoční tématikou, předvést vánoční reklamu atd. Děti byly rozděleny do tří týmů a tuto soutěž si opravdu vychutnaly a užily s plným nasazením…Poslední hra zaujala ale děti nevíc.. Jednalo se o jezení tabulky čokolády. To by nebylo samo o sobě nic zvláštního, kdyby tu čokoládu nejedly příborem a oblečené v palčácích. Při všech hrách si užily spolu s námi spoustu legrace a odpoledne uteklo tak rychle, že už zbyl čas jen na společnou fotografii u stromečku a s pocitem příjemně stráveného odpoledne jsme se rozešli domů.

Ale jelikož ani v zimě hasiči nezahálí, připravili jsme pro mladé hasiče soutěž ve štafetě požárních dvojic, která se uskuteční 15. února v prostorách tělocvičen ve škole na Havlíčkově ulici. Tímto zveme všechny příznivce nejen na tuto, ale i ostatní akce, které budeme v letošním roce pořádat.

Vlasta Růžičková

Besídka 2013 (49)

Zobrazit článek
TOP

Hasiči hodnotili svoji práci

Hasiči hodnotili svoji práci

V pátek 6. prosince večer se začaly snášet první sněhové vločky letošní zimy a v příjemném teplíčku společenské místnosti stanice HZS v Moravských Budějovicích starosta sboru MVDr. František Svoboda zahájil slavnostní valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů slovy: „ Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, milí hosté“…

Slavnostní jednání zahájili, jako již tradičně, svým pásmem básní mladí hasiči a poté si již vzal slovo pan Jan Muška, který přivítal hosty – delegace hasičů z Jaroměřic nad Rokytnou a dalších sborů z okolí a seznámil zúčastněné s body schůze.

Jako první bod programu byla zpráva o činnosti sboru od minulé valné hromady, se kterou nás, a jako vždy podrobně a pečlivě vypracovanou, seznámil starosta sboru. Úvodem konstatoval, že sbor má v současné době 94 členů- 64 mužů, 14 žen, 1 dorostence, 15 mladých hasičů a 1 čestného člena. Dále zhodnotil činnost sboru, připomenul složení výboru, mimochodem s malou změnou, během schůze byl zvolen mimořádně nový velitel sboru, složení revizní komise a činnost členů pracujících ve vyšších orgánech. Též si posteskl, že je škoda, že nemáme žádné zastoupení v komunální politice a zda by se nenašel odvážlivec, který by si troufl hájit zájmy hasičů na půdě radnice, čímž i připomenul, že příští rok je rokem volebním. Podrobně se věnoval činnosti sboru v jednotlivých měsících roku – výjezdům jak profesionálních hasičů, tak členů JPO II.   k  požárům, haváriím, technické pomoci atd., seznámil přítomné s výsledky soutěžních družstev mladých hasičů, dorostence, mužů i mužů nad 35 let. Připomněl i kulturní akce, které jsme v roce 2013 pořádali a které se opět setkaly u našich návštěvníků s velkým úspěchem – ať už to byl ples či masopust, díky jehož pořádání jsme mohli pomoci postiženému synkovi člena SDH Lukov Lukášku Škodovi a věnovali mu na léčbu výtěžek z tomboly v částce 6000 kč, dále organizování pálení čarodějnic, jejíž obliba rok od roku roste a kde ohlasy rodičů na dětské čarodějnické odpoledne jsou více než kladné a též nás seznámil s plánovanými akcemi do konce roku a na rok příští, který bude pro náš sbor zlomový. Jednak bude slavnostní, neboť příští rok oslavíme 140 let od jeho založení, ale též bude volební, budou se volit členové do výboru a revizní komise. Nakonec poděkoval všem členům za práci, kterou pro sbor vykonali, ať již při pořádání již zmiňovaných kulturních či sportovních akcí, při práci s mládeží, ale i při brigádách na letišti či sečení parku u místního gymnázia atd atd.. těch činností je opravdu nepočítaně.

V úplném závěru popřál všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2014.

Po této zcela vyčerpávající zprávě o činnosti, kterou si můžete celou přečíst na našich webových stránkách www.sdhmb.cz přišla na řadu zpráva o hospodaření sboru a zpráva revizní komise. V rámci programu došlo i na ocenění některých členů sboru – byly předány čestná uznání i věrnostní medaile za 30, 40 a 60 let členství ve sboru.

Jediným stinným bodem tohoto večera bylo oznámení starosty sboru o ukončení členství v SDH k 31.12.2014. Upřímně doufám, že starosta svůj postoj přehodnotí a znovu zváží své rozhodnutí. Nikdo jiný pro sbor nedělá a snad ani neumí udělat tolik co on a je mi líto, že nedokážeme plně docenit jeho obětavost, píli, pracovitost a nasazení, které pro náš sbor vynakládá.

S přáním všeho nejlepšího v novém roce a snad i častých setkáních při našich akcích

Vlasta Růžičková

Zobrazit článek
TOP

Zpráva o činnosti sboru za rok 2013

Zpráva o činnosti ve formátu PDF

Zobrazit článek
TOP

Taktické cvičení – požár Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích

V úterý   24. září  2013 se v odpoledních hodinách konalo taktické cvičení jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Cvičení bylo zaměřeno na ověření a zdokonalení součinnosti jednotek hasičů při požáru objektu domova důchodců, který je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu. V objektu se aktuálně nacházelo 83 klientů v různém stupni imobility.

První známky ohně byly zpozorovány v žehlírně v technickém přízemí budovy. Personál ihned vypnul plyn a elektřinu a oznámil vznik požáru na linku 150. Hovor přijal operační důstojník KOPIS v Jihlavě a ihned vyhlásil I. stupeň poplachu. Téměř okamžitě vyjeli profesionální hasiči ze stanice Moravské Budějovice a zároveň byly svolávány dobrovolné jednotky z Moravských Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou, které dorazily na místo zásahu jen pár minut po profesionálních hasičích.

Mezitím personál uvědomil ředitele DD o události a zahájil evakuaci obyvatel z přízemí budovy.

V tu chvíli již velitel zásahu zvážil situaci a požádal o vyhlášení II. stupně požárního poplachu z důvodu velkého počtu imobilních osob v budově. Proto operační důstojník ihned povolal jednotku profesionálních hasičů z Jemnice, druhou jednotku dobrovolných hasičů z Jaroměřic nad Rokytnou a Lesonic a profesionální jednotku z Třebíče s výsuvným žebříkem s plošinou pro případ evakuace osob z vyšších pater budovy.

Zatím velitel zásahu zkontroloval vypnutí elektřiny a plynu a po dohodě s personálem zahájil evakuaci i ostatních obyvatel, která je závislá jak na šíření požáru, tak na aktuálním zdravotním stavu klientů. Tito byli shromažďováni na parkovišti před objektem, kde jim byla poskytnuta potřebná péče. Současně samozřejmě hasiči likvidovali oheň v suterénu.

Asi po hodině byl požár uhašen a budova odvětrána. Bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému poranění personálu, klientů DD ani zasahujících hasičů. Po zkontrolování objektu a konstatování, že další šíření požáru již nehrozí,  bylo cvičení ukončeno.

Celé cvičení probíhalo pod bedlivým dohledem ředitele DD p. ing. Ladislava Chloupka,   sestry  Elekty a velitele profesionálních hasičů por. ing. Michala Škody.

Celkem se cvičení zúčastnilo 32 hasičů ze 7 jednotek a bylo hodnoceno jako úspěšné.

                                                        Autor článku Vlasta Růžičková

Fotogalerie  – odkaz

Video – odkaz

Zobrazit článek
TOP

Letní tábor SDH Moravské Budějovice – 2012

SDH – Tábor 2012 – informace – 18. 8. -25. 8. 2012 na Havlišově mlýně u Želetavy

Přihláška na letní tábor 2012

Zobrazit článek
TOP

Hasební obvod

Hasební obvod JSDHO Moravské Budějovice
I. stupeň
Blatnice Bohušice Častohostice Dědice
Domamil Jackov Jakubov Jaroměřice n/Rok.
Krnčíce Láz Lažínky Litohoř
Lukov Mor. Budějovice Nimpšov Nové Syrovice
Ohrazenice na Mor. Popovice Příštpo Vesce
Vícenice Vranín Zvěrkovice
Blanné                    JMK Blížkovice                 JMK Ctidružice                JMK Grešlové Mýto         JMK
Hostim                   JMK Jiřice u M.B.             JMK Pavlice                    JMK Prokopov                 JMK
II. stupeň
Babice Bačice Bačkovice Bítovánky
Bolíkovice Boňov Budkov Cidlina
Dobrá Voda Dolní Lažany Horky Horní Lažany
Hornice Jemnice Jiratice Kdousov
Kojatice Kojetice Komárovice Kostníky
Lesná Lesonice Lesůňky Lhotice
Lipník Lomy Malý Dešov Martínkov
Meziříčko Mikulovice Milatice Mladoňovice
Myslibořice Oponešice Police Příložany
Rácovice Radkovice u Budče Ratibořice Slavice
Slavíkovice Šašovice Šebkovice Štěpánovice
Štěpkov Třebelovice Udeřice Vacenovice
Velký Dešov Velký Újezd Výčapy Želetava
Boskovštejn            JMK Horní Břečkov – Čížov JMK Horní Břečkov         JMK Kravsko                  JMK
Lesná                    JMK Lukov                       JMK Milíčovice               JMK Olbramkostel           JMK
Onšov                    JMK Štítary                      JMK Šumná                   JMK Vracovice               JMK
Vranov nad Dyjí       JMK Vranovská Ves          JMK Zálesí                     JMK Zblovice                   JMK
Žerůtky                  JMK
III. stupeň
ADW AGRO Kojetice Bezkov                    JMK Bítov                       JMK Bojanovice                JMK
Citonice                   JMK Černín                     JMK Chvalatice               JMK Jazovice                   JMK
Jevišovice                JMK Korolupy                 JMK Lubnice                   JMK Uherčice – Mešovice  JMK
Znojmo – Mramotice JMK Starý Petřín – Nový Petřín   JMK Oslnovice                JMK Podmýče                  JMK
Slatina                    JMK Stálky                     JMK Starý Petřín             JMK Šafov                       JMK
Uherčice                 JMK Vysočany                JMK Znojmo                    JMK
Zobrazit článek
TOP

Přihláška na letní tábor 2011

Přihláška na letní tábor 2011 ke stažení zde.

Zobrazit článek
TOP

Druhy mimořádných událostí a typy zásahů JPO

Požár – požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních  hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

 

Dopravní nehoda – zásah JPO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti JPO převládaly jiné činnosti, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Zásah na dopravní nehodu s následným požárem se posuzuje jako požár. Za dopravní nehodu je považován i zásah, kdy JPO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek – provozních náplní vozidel apod.).

 

Únik nebezpečné chemické látky – zásah JPO u mimořádné události spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah JPO je veden k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů, případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií.

 

Únik ropného produktu (olejová havárie) – zásah JPO u mimořádné události s únikem výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako „dopravní nehoda“.

 

Technická havárie – zásah JPO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo živelní pohromu), např. destrukce objektu.

 

Technická pomoc – zásah JPO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologickou pomoc a dopravní nehodu, např.:

• vyproštění osob z výtahu,

• nouzové otevření bytu,

• odstranění překážek z komunikací i jiných prostor,

• otevírání uzamčených prostorů,

• likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod.,

• odvětrání prostor,

• záchrana osob a zvířat,

• čerpání, uzavírání a navážení vody,

• asistence při hledání nástražného systému,

• provizorní nebo jiné opravy,

• vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě),

• měření koncentrací nebo radiace.

 

Technologická pomoc – zásah JPO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků.

 

Ostatní pomoc – zásah JPO, který nelze definovat jako technickou havárii, technickou nebo technologickou pomoc, např. odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě živelní pohromy) apod. i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

 

Radiační havárie a nehoda – zásah JPO u mimořádné události spojené s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz § 2 zákona č. 18/1997 Sb. a § 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb.).

 

Ostatní mimořádná událost – zásah JPO u jiné mimořádné události, např. epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími druhy zásahů JPO.

 

Planý poplach – zásah JPO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události JPO, která se nepotvrdila.

 

Zobrazit článek
TOP

Statistika 2005 – 2010 JPO II

Statistika zásahů JSDHO Mor. Budějovice

2005 2006 2007 2008 2009 2010
požár 4 2 19 20 17 19
dopravní nehoda 0 0 4 3 1 3
únik nebezpečných látek 0 1 1 1 2 0
technická pomoc 2 1 19 7 10 32
planý poplach 0 0 0 3 4 2
celkem 6 4 43 34 34 56

Statistika událostí JPO II v kraji Vysočina

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Golčův Jeníkov 33 47 74 73 55 63
Jaroměřice n/R 22 61 49 50 59 76
Moravské Budějovice 6 4 43 34 30 56
Nové Město nM 45 77 111 118 108 122
Počátky 27 54 52 56 40 41
Přibyslav 39 48 57 62 70 55
Světlá n/S 13 21 11 11 20 14
Žďár n/S 31 33 28 46 45 34
Ždírec n/D 12 13 16 17 10 17
Želetava 15 16 22 37 30 40
Zobrazit článek
TOP

POZVÁNKA na Výroční valnou hromadu sboru

na příspěvku se pracuje

Zobrazit článek
TOP

SILVESTR 2010

SILVESTR 2010  – více informací ve firmě Vedika u autobusového nádraží

Zobrazit článek
TOP

přihláška Tábor 2010

PŘIHLÁŠKA TÁBOR2010

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2010

Sbor dobrovolných hasičů Mor. Budějovice Vás informuje, že ve dnech 14.- 21.8 2010 pořádá letní dětský tábor na Zdravušce ….. více

paní Marie Pecková tel. 605 878 713

Zobrazit článek
TOP

Hasičský ples 22.1.2010

Dne 22.1.2010  ve 20:00 hod.  koná ples na hasičárně v Mor. Budějovicích.

Vstupné 70 Kč.

Místenky a bližší informace se dozvíte ve firmě VEDIKA u autobusového nádraží.

PLES HASICI BUDEJOVICE

Zobrazit článek
TOP

….něco ze Silvestra 2009

…….a takhle se slavil silvestr na hasičárně

Zobrazit článek
TOP

Tělocvična

Zimní přípravu většinou trávíme v tělocvičně na ZŠ Havlíčkova. Učíme se řádně rozcvičit a protáhnout, abychom se nezranili. Dále děláme polohové starty, odrazy a opičí dráhy, do kterých zapojujeme různé hasičské prvky jako je přenášení minimaxu ( RHP ), spojování hadic, přenášení hadice a zapojování rozdělovače. Na konci hodiny hrajeme různé hry (např. na rybičky a rybáře nebo čísla). A hlavně se těšíme na jaro až budeme chodit ven na letiště.

Zobrazit článek
TOP

Vánoční besídka

Dne 21. 12. 2009 náš sbor pořádal vánoční besídku pro mladé hasiče. Děti si nejprve nazdobily stomeček a pak přisedly k nazdobeným stolům. Při prskavkách jsme si zazpívali vánoční koledy a připili si dětským šampaňským, o které se postaral Petr Slatinský. Starosta sboru MVDr. František Svoboda a vedoucí mladých hasičů Petr Unger a Miroslav John předali balíčky mlsek, DVD a bezpečnostní odrazku. Potom následovalo pohoštění, o které se postarala děvčata Milena Padrtová, Marie Pecková a Vlasta Růžičková. Po občerstvení pro nás připravila Marie Pecková různé dovednostní hry, do kterých se zapojovali i dospělí a nechtělo se nám jít ani domů.

Zobrazit článek
TOP

21.12.2009 – 09:13 – PO – Mor. Budějovice – požár bytu v 8. NP – taktické cvičení

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár bytu v 8. NP v Mor. Budějovicích. Jednalo se o taktické cvičení.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice CAS 20 Iveco, JSDHO Mor. Budějovice CAS 24 MAN

Zobrazit článek
TOP

19.12.2009 – 09:03 – PO – Mor. Budějovice – požár pneuservisu – taktické cvičení

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár pneuservisu v Mor. Budějovicích. Jednalo se o taktické cvičení.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice CAS 20 Iveco, JSDHO Mor. Budějovice CAS 24 MAN

Zobrazit článek
TOP

Výroční valná hromada sboru

Dne 4. 12.2009 se konala výroční valná hromada sboru okořeněna volbami do výboru sboru a revizní komise. Mladí hasiči si připravili kulturní program a přednášeli básničky. Schůzi řídil Jan Muška. Starosta sboru seznámil přítomné s činností sboru, pokladník MVDr. Radovan Opršal s hospodařením sboru a předseda revizní komise Miroslav John s revizní zprávou. Delegátem na okrskovou valnou hromadu byla zvolena Padrtová Milena. Dále bylo odsouhlaseno, že na okresní konferenci pojedou dva delegáti ze tří: starosta,místostarosta, velitel. Dalším bodem bylo ocenění a vyznamenání členů. Několik příspěvků přidali i hosté: starosta města Ing. V. Bařinka, za DDM L. Formanová,za okrsek D. Bastl a Z. Svoboda. Za SDH Jaroměřice n/R Z.Hanák. Zprávu mandátové komise přednesl Vlasák Bohumír.
Výsledky voleb nám oznámil předseda volební komise Musil Ladislav. Staronovým starostem se stal MVDr. František Svoboda.

Jako poslední bod byl návrh usnesení, který přednesl Ing. Vladimír Růžička. Závěrečné slovo si vzal starosta sboru, a tím výroční valnou hromadu ukončil.

Zobrazit článek
TOP

04.12.2009 – 16:32 – PO – Ctidružice – mezikrajská pomoc požár stohu

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár lesa. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o požár stohu. Jednalo se o mezikrajskou výpomoc na místě byly jednotky HZS PS Mor. Budějovice a HZS CPS Znojmo. Jednotka byla odeslána na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice CAS 32 T815, JSDHO Mor. Budějovice CAS 24 MAN, HZS CPS Znojmo CAS 24 MAN, JSDHO Bližkovice, JSDHO Ctidružice

Zobrazit článek
TOP

29.11.2009 – 20:05 – TP – Vesce – spolupráce s PČR

KOPIS vyslal jednotku na pátrání po osobě. Osoba byla nalezena  v bydlišti jednotky se vratily na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice CAS 20 Iveco, JSDHO Mor. Budějovice CAS 24 MAN

Zobrazit článek
TOP

Výroční valná hromada

POZVÁNKA

V pátek  4.12.2009 se koná na stanici Hasičského záchranného sboru v Mor. Budějovicích v 19.00 hod. výroční valná hromada našeho Sboru, na kterou Tě srdečně zvu. Budou se vybírat členské příspěvky.

6 let až 15 let             zdarma

16 let až 18 let           100,- Kč

19let až 70 let            200,- Kč

71 let a více                 dobrovolné

rozhoduje věk v roce 2010

V tomto roce jsou také volby do výboru a revizní komise sboru, a proto dostáváš volební lístek. Volby jsou tajné a tak si můžeš doma upravit kandidátku ( nesouhlas s kandidátem proveď vyškrtnutím jeho jména). Můžeš v případě své neúčasti poslatlístek po druhém členovi, který za Tebe provede volbu. Volbu za druhého člena nahlas volební komisi. Po valné hromadě by měla být hudba a tanec a tak pozvi přátele asi na 21.00 hod.

Těším se na tvoji účast.

S pozdravem

MVDr. František Svoboda

sarosta sboru

Ve vycházkovém stejnokroji !!!

Volební komise: Ladislav Musil, Miroslav Slatinský, Radek Tříletý a Lukáš Pecka

 

Zobrazit článek
TOP

SILVESTR 2009

Zamluvit si vstupenky na silvestra můžete ve firmě VEDIKA  MVDr Radovan Opršal u autobusového nádraží

 silvestr 2009
Plakát (PDF)

Zobrazit článek
TOP

15.11.2009 – 13:28 – PO – Lesůňky – požár balíků slámy

 

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár stohu. Na místě již zasahovala jednotka HZS Mor. Budějovice a JSDHO Jaroměřice n/R. VZ rozhodl že jednotka bude provádět kyvadlovou dopravu vody. Členové jednotky prováděly spolus dalšímy zasahujícími ochlazování okolí práce se prováděly v dýchací technice. Po ukončení zásahu byly jednotky odeslány na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice CAS 32 T815, JSDHO Mor. Budějovice CAS 24 MAN, JSDHO Jaroměřice CAS 20 Terrno, CAS 32 T148, DA Transporter, HZS CPS Třebíč CAS 32 T815, JSDHO LesůňkyPPS

Zobrazit článek
TOP

Časomíra – možnost pronájmu

Naše digitální časomíra je určena pro měření požárního útoku na sklopné terče nebo jedné dráhy po proběhnutí opto závorou. Po připojení na PC lze měřit i mezičasy a tisknout výsledkové listiny. Startuje se pomocí startovací pistole. Velikost číslic na displeji je 26 cm.

Pro zapůjčení časomíry s obsluhou – více informací  – Miroslav John – +420 603 187 470

časomíra moravské budějovice hasiči

Časomíra MB

 

Zobrazit článek
TOP

Areál letiště

Jako sportoviště využíváme areál na Letišti, kde naše mládež trénuje na závody, pořádají se soutěže a dětské dny. Výjezdová jednotka se zde prakticky seznamuje s technikou a věcnými prostředky. Areál se využívá také pro součinnost složek IZS.

Bližší informace o zapůjčení areálu pro vaši akci podá 2. místostarosta SDH  Libor Šťastný+420 777 354 066

Areál letiště

Areál letiště

Zázemí areálu

Zázemí areálu

Zobrazit článek
TOP

Sál – možnost pronájmu

Náš Sbor se může pochlubit nově zmodernizovaným sálem o kapacitě až 100 osob, kde se konají školení, plesy, masopust  nebo rodinné oslavy.

Zájemci o zapůjčení sálu se obraťte na starostu SDH Ing. Vladimíra Růžičku tel.č. +420 606 834 501


P9040407

Zobrazit článek
TOP

Seznam mladých hasičů

 

členové Lukáš Kiesewetter závod požární všestranosti
Jiří Kiesewetter vánoční besídka
Štěpán Šabatka zimní příprava
Jakub Kodajek
Miloš Kremlička
Martin Vlaha
Jakub Kabelka
Lukáš Haza
Jaroslav Okoš
Andrea Paculová
Tomáš Boudný
Alena Čábelová
Karel Haza
Jan Bazala
Monika Netíková
Veronika Šplíchalová
Radek Niederhafner
Jakub Boráň
Vojtěch Růžička
Vladimír Čábel
Štěpán Pokorný
Matěj Pánek
František Štefl
Jan Pacula
vedoucí Petr Unger
Miroslav John
Petr Slatinský

 

: , ,

Zobrazit článek
TOP

02.11.2009- 20:33 – PO – Mor. Budějovice – požár garáže

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár garáže. Na místě již zasahovala jednotka HZS Mor. Budějovice. VZ rozhodl že jednotka pomůže s odvětráním garáže. Dalším průzkumem bylo zjištěno že dochází k požáru střchy za garáží. Jednotky provedly rozřezání plechové střechy pomocí motorových a elektrických roz. pil a dohasily hořící prostory pod střechu. Všehny práce se prováděly v dýchací technice. Po ukončení zásahu byly jednotky odeslány na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice CAS 20 Iveco, JSDHO Mor. Budějovice CAS 24 MAN, JSDHO Jaroměřice CAS 20 Terrno, CAS 32 T148

Zobrazit článek
TOP

12.10.2009 – 09:04 – UNL – Mor. Budějovice – unik nafty na komunikaci

KOPIS vyslal jednotku na výpomoc jednotce HZS s likvidací uniku nafty na komunikaci . Jednotka provedla naložení potřebného množství sorbentu a vyjela na místo.  Jednotky likvidovaly unik sorbentem.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice,  JSDHO Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

Společné fotky

Zobrazit článek
TOP

Fotky Iveco

Zobrazit článek
TOP

Fotky Tatra

Zobrazit článek
TOP

Fotky Mana

Zobrazit článek
TOP

24.09.2009 – 20:22 – PP – Mor. Budějovice – planý poplach

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár Mor. Budějovice ulice K Hoře směrem k lesu. Jednalo se o požár stohu v Jakubově který oznamovatelka viděla. Jednotka se vratila na základnu.

Zasahující jednotky: JSDHO Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

24.09.2009 – 20:05 – PO – Jakubov – požár stohu

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár stohu Jakubov směrem Vicenice. V době příjezdu jednotky byl stoh celý zasažen. VZ rozhodl jednotku ponechat v záloze a následně ji odeslal na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice,  JSDHO Mor. Budějovice, JSDHO Lesonice, JSDHO Jakubov

Zobrazit článek
TOP

24.09.2009 – 12:37 – PO – Rácovice – požár lesa

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár lesa u obce Rácovice. Po příjezdu VZ rozhodla že jednotka bude dohašovat jednotlivá místa požáru vysokotlakem a provádět rozhrabávání pařezů. Po ukončení likvidačních pracech byla jednotka odeslána na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice,  HZS PS Jemnice,  JSDHO Třebelovice, JSDHO Mor. Budějovice, JSDHO Rácovice

Zobrazit článek
TOP

22.09.2009 – 14:15 – PO – Nové Syrovice – požár stohu

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár stohu Nové Syrovice směr Dešov. V době příjezdu jednotky byl stoh celý zasažen. VZ rozhodl jednotku ponechat v záloze a následně ji odeslal na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice,  JSDHO Mor. Budějovice, JSDHO Blížkovice, JSDHO Nové Syrovice

Zobrazit článek
TOP

Tábor 2009

P1040283

120720091241207200910317072009196180720092131707200917316072009162160720091591407200914314072009139

Od 11.7. do 18.7. 2009 se uskutečnil tábor SDH v turistické základně DDM “ Budík “ v Kdousově.

Během týdne jsme oslavili Velikonoce, Vánoce a Silvestra. Jeli jsme na dovolenou na Kanárské ostrovy (koupaliště Jemnice) a také jsme „oslavili“ začátek školního roku.
Počasí nám přálo a dobrá nálada vydržela všem celý týden. Doufám, že se tábor líbil dětem i vedoucím.
O blaho dětí se starali Lucie Lusková, Petr Unger a Jan Dvořák. Abychom neměli hlad se postarala „děvčata“ Padrtová Milena, Berková Dana a Jelínková Lucie. A nad tím vším bystrým okem bděla Pecková Marie

Zobrazit článek
TOP

20.08.2009 – 16:28 – PP – Lažínky – planý poplach

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár slámy na poli u obce Lažínky. Na místě již zasahovala jednotka PS M. Budějovice velitel zásahu ponechal jednotku v záloze a následně ji odeslal na základnu jednalo se o planý poplach majitel pole prováděl pálení slámy.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice,  JSDHO Mor. Budějovice,

Zobrazit článek
TOP

18.08.2009 – 12:55 – TP – Mor. Budějovice – očištění komunikace

KOPIS vyslal jednotku na čištění komunikace. Jednalo se no hlínu a kamení na silnici jednotka provedla zametení vozovky a následně se vratila na základnu.

Zasahující jednotky : JSDHO Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

18.08.2009 – 12:15 – PO – Mor. Budějovice – požár balkonu

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár balkonu v domě. Na místě již zasahovala jednotka PS M. Budějovice velitel zásahu ponechal jednotku v záloze a následně ji odeslal na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice,  JSDHO Mor. Budějovice, JSDHO Jaroměřice

Zobrazit článek
TOP

11.08.2009 – 07:28 – DN – Mor. Budějovice – dopravní nehoda 2 nákladních vozidel

KOPIS vyslal jednotku na vyžádání VZ na dopravní nehodu 2 nákladních vozidel. Jednotka byly po celou dobu zásahu byla pod velením VZ. Pomohla vyprostit zraněného řidiče z kabiny. Následně prováděla zabezpečení místa a odklízení následků nehody dále provedla omytí vozovky tlakovou vodou. Potom byla odelána zpět na základnu.

Zasahující jednotky: PS HZS  Mor. Budějovice, JSDHO  Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

Členové

 • Bodlák Miloš Ing.
 • Boráň Jakub
 • Bursa Ferdinand
 • Čírtek Jiří
 • Doležal Antonín
 • Doležal Karel
 • Fila Jiří
 • Gallus František
 • Gallus Petr Ing.
 • Hons Petr
 • Chromý Milan
 • Chromý Petr
 • Janíčková Lenka
 • Jaroš Václav
 • Jarošová Hana
 • Jenerál Radek
 • John Miroslav
 • Korešová Lenka
 • Kovář Michal
 • Křivan Tomáš
 • Lustig Jiří
 • Lustig Milan
 • Lustigová Alena
 • Lustigová Irena
 • Maleňák Jiří
 • Malý Jiří
 • Musil Jan
 • Musil Jaroslav
 • Musil Ladislav
 • Musil Petr MUDr.
 • Musil Zdeněk Ing.
 • Musilová Zdeňka
 • Muška Jan
 • Muška Vladimír
 • Nejerál Karel
 • Nekula Jan Ing.
 • Nevoral Jan
 • Novotná Veronika
 • Pacula Jan
 • Padrta Milan
 • Padrtová Milena
 • Pecka Lukáš
 • Pecka Vladimír st.
 • Pecka Vladimír Ing.
 • Pecková Marie
 • Pecková Michaela
 • Pejřil Milan
 • Pešl Tomáš Ing.
 • Pitour Karel
 • Ramachová Božena
 • Růžička Vladimír st.
 • Růžička Vladimír Ing.
 • Růžička Vladimír ml.
 • Růžičková Vlasta
 • Růžička Vojtěch
 • Růžička Josef, Ing.
 • Slatinský Miroslav
 • Slatinský Petr
 • Sobotková Kateřina
 • Stuchlík Martin
 • Svoboda Miroslav
 • Šabatka Jan
 • Šálek František
 • Šálek Josef (hodinář)
 • Šplíchal Radek, Bc.
 • Šplíchalová Veronika
 • Šťastný Libor
 • Šťastný Pavel st.
 • Šťastný Pavel ml.
 • Šťastný Filip
 • Tesař Martin
 • Tesařová Klára
 • Tříletý Radek Mgr.
 • Unger Petr
 • Vlasák Bohumír
 • Vlasáková Jana
 • Zahradníček Ivo
Zobrazit článek
TOP

07.08.2009 – 07:30 – TP – Mor. Budějovice – čištění komunikace

KOPIS vyslal jednotku na čištění komunikace. Jednotka provedla očištění komunikace.

Zasahující jednotky: JSDHO Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

02. 08. 2009 – 23:35 – TP – Mor. Budějovice – zabezpečení lešení na kostele

KOPIS vyslal jednotku od spadlých stromů k zabezpečení lešení na kostele. Jednotka provedla zebezpečení lešení a padem hrozících podlážek na lešení. Na místo se dostavil majitel firmy a požádal o sundámí ochranných sítí. Jednotka provedla sundání sítí na po ukončení zásahu se vracela na základnu.

Zasahující jednotky: JSDHO Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

02.08.2009 – 21:44 – TP – Vesce – odstranění spadlých stromů

KOPIS vyslal jednotku na ohlášené spadlé stromy u obce Vesce. Průzkumem zjištěno že se jedná o dva spadlé duby o průměrech asi 120cm VZ žádal o posilu 2. výjezd HZS PS M. Budějovice. Do příjezdu HZS jednotka provedla odstranění a úklid větví. Po příjezdu HZS bylo rozhodnuto že stromy bude odklízet SUS a bylo přes KOPIS žádáno uzavření silnice.  NA místo se dostavila MěP M. Budějovice které bylo místo předáno a jednotka přejíždí k další události.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice,   JSDHO Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

29.06.2009 – 14:54 – PO – Mor. Budějovice – požár osobního automobilu

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár osobního vozidla na porkovišti u BILLY. Na místě již zasahovala jednotka PS M. Budějovice velitel zásahu ponechal jednotku v záloze a následně ji odeslal na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

                      

Zobrazit článek
TOP

28.06.2009 – 10:53 – TP – Mor. Budějovice – čerpání zatopeného sklepa

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený zatopený sklep rodinného domu. Jednotka provedla vyčerpání pomocí kalového čerpadla. 

Zasahující jednotky: JSDHO Mor. Budějovice

                            

Zobrazit článek
TOP

Tábor KDOUSOV 2008

1123133133343853

Zobrazit článek
TOP

14.06.2009 – 10:26 – TP – Mor. Budějovice – pročištění ucpané kanalizace

KOPIS vyslal jednotku na ohlášenou vodu stopající do přízení RD. Jednotka provedla pročištění ucpané kanalizace pomocí 1 C proudu a krtka.

Zasahující jednotky: JSDHO Mor. Budějovice 

 

Zobrazit článek
TOP

12.06.2009 – 18:13 – PO – Mor. Budějovice – požár zahradní chaty

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár zahradní chatky. Jednotka prováděla hasební práce pomocí vysokotlakého proudu. Jednotka prováděla splu s PS HZS Mor. Budějovice rozebírání kostrukce.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

                              JSDHO Jaroměřice nad Rokytnou

 

Zobrazit článek
TOP

27.05.2009 – 09:25 – PO – Mor. Budějovice – požár výrobní haly – taktické cvičení

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár skladu s lepenkou v Mor. Budějovicích. Jednalo se o taktické cvičení.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

                              JSDHO Jaroměřice nad Rokytnou

 

Zobrazit článek
TOP

15.05.2009 – 14:04 – PO – Mor. Budějovice – požár střechy

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár elektro zařízení na střeše Penzionu Venuše. Jednotka prováděla hasební a následně likvidační práce v dýchací technice. Požárem byla zničena střešní konstrukce. Běhemzásahu došlo ke 3 drobným poraněním zasahujících hasičů.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                             HZS PS Jemnice

                             JSDHO Mor. Budějovice 

                             JSDHO Jaroměřice nad Rokytnou

 

Zobrazit článek
TOP

POZVÁNKA

Vážená sestro, vážený bratře

Dovoluji si Tě pozvat na slavnostní valnou hromadu u příležitosti svátku sv. Floriána, která se koná 15. května 2009 v 19:00 hod. na stanici Hasičského záchranného sboru v Mor. Budějovicích ( v civilu). Po valné hromadě bude hudba a tak pozvi svoje přátele.

                       Těším se na Tvoji účast.

                                      S pozdravem

                                                    MVDr František Svoboda

                                                             starosta sboru

PS.  Pokud jste nestihli zaplatit členské příspěvky na rok 2009 – tak  prosím uhraďte. Děkuji

Zobrazit článek
TOP

26.04.2009 – 12:31 – PO – Mor. Budějovice – požár kuchyně

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár v kuchyni restaurace Bílý dům. Jednotka na pokyn VZ prováděla dohašovací práce a následné odvětrání v dýchací technice. Jednalo se o požár plynového sporáku.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

                  

Zobrazit článek
TOP

24.04.2009 – 21:07 – PO – Jakubov – požár chaty a lesa

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár lesního porostu za obcí Jakubov. Jednotka prováděla činnost na pokyn VZ. Jednotka vytvořila 1C proud od CAS 32 T 815 PS M. Budějovice a prováděla dohašovací práce.  Jdnalo se o požár chaty 5×3 metrya okolního lesa.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

                              JSDHO Lesonice

Zobrazit článek
TOP

18.04.2009 – 03:54 – PP – Lukov – planý poplach

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár v bývalem arealu JZD Lukov. Jednalo se o planý poplach. Jednotka na pokyn VZ byla ponechána v záloze na stanici.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

JSDHO Mor. Budějovice

JSDHO Jaroměřice nad Rokytnou

 

Zobrazit článek
TOP

16.04.2009 – 18:54 – PP – Mor. Budějovice – pálení domovního odpadu

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár zahrady za základní školou v Moravských Budějovicích. Na místě zasahovala jednotka HZS PS M. Budějovice jednalo se o planý poplach.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

JSDHO Mor. Budějovice

Zobrazit článek
TOP

09.04.2009 – 13:51 – PO – Mor. Budějovice – požár trávy

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár suché trávy na ulici Čechova V Moravských Budějovicicích. Jednotka prováděla po příjezdu hasební práce pomocí vysokotlakého proudu a byla na pokyn VZ.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

                              JSDHO Jaroměřice nad Rokytnou

 

 

 

 

Zobrazit článek
TOP

Seznam výjezdové jednotky

 Bc. Ivo Zahradníček velitel jednotky
 Jan Muška zástupce velitele jednotky
 MVDr. František Svoboda  velitel družstva
 Petr Hons  velitel družstva
 Miroslav John  velitel družstva
 Vladimír Muška  strojník
 Lukáš Pecka  strojník
 Ing. Tomáš Pešl  strojník
 Mgr. Radek Tříletý  strojník
 Petr Unger  strojník
 Michal Kovář  strojník
 Filip Šťastný  strojník
 Bc. Radek Šplíchal  strojník
 Ing. Josef Růžička  strojník
 Libor  Šťastný  strojník
 Petr Chromý  hasič
 Jan Šabatka  hasič
 Miroslav Slatinský  hasič
 Milan Lustig  hasič
 Vladimír Růžička ml.  hasič
 Ing. Vladimír Růžička  hasič
 Milan Chromý  hasič
 Jan Pacula  hasič
 Zdeněk Beránek  hasič

 

Zobrazit článek
TOP

Hasební obvod

I. Stupeň II. Stupeň výjezd mimo kraj
Blatnice Babice Lomy Blížkovice II st
Bohušice Bačice Martínkov
Častohotice Bačkovice Meziříčko
Dědice Bítovánky Mikulovice
Domamil Bolíkovice Milatice
Jackov Boňov Mladoňovice
Jakubov Budkov Myslibořice
Jaroměřice n./R. Cidlina Oponěšice
Krnčice Dešov Police
Láz Dobrá voda Příložany
Lažínky Dolní Lažany Rácovice
Litohoř Horky Radkovice u Budče
Lukov Horní Lažany Ratibořice
Moravské Budějovice Hornice Slavice
Nimpšov Jemnice Slavíkovice
Nové Syrovice Jiratice Šašovice
Ohrazenice Kdousov Šebkovice
Popovice Kojatice Štěpánovice
Příštpo Kojetice Štepkov
Vesce Komárovice Třebelovice
Vicenice Kostníky Udeřice
Vranín Lesná Vacenovice
Zvěrkovice Lesonice Velký Újezd
  Lesůňky Vyčapy
Lhotice Želetava
Lipník

Zobrazit článek
TOP

24.03.2009 – 04:47 – PO – Jaroměřice n./R. – požár kůlny

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený požár kulny v Jaroměřicích n./R. ulice M. Horákové. Jednotka prováděla rozebírání střechy a dohašování ohnisek v dýchací technice. Po ukončení prací VZ odeslal jednotku na základnu.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Jaroměřice n/R.

                              JSDHO Moravské Budějovice

 Fotografie

 

Zobrazit článek
TOP

13.03.2009 – 15:00 – TP – Mor. Budějovice – ohlášen kouř se suterénu ZŠ

KOPIS vyslal jednotku na ohlášený kouř ze suterénu v budově Základní školy na náměstí Svobody. Jednotka prováděla činnost na pokyn VZ. Jednalo se o zkrat na ele. zařízení.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

                              

Zobrazit článek
TOP

05.03.2009 – 16:09 – TP – Mor. Budějovice – pročištění ucpané kanalizace

KOPIS vyslal jednotku na ohlášenou upanou kanalizaci v rodinném domě. Jednotka provedla pročištění pomocí krtka.

Zasahující jednotky: JSDHO Mor. Budějovice 

                              

Zobrazit článek
TOP

28.02.2009 – 17:01 – TP – Mor. Budějovice – čerpání vody

KOPIS vyslal jednotku na ohlášenou zaplavenou silnic. Jednotka provedlačerpání vody pomocí plovoucího čerpadla.

Zasahující jednotky: JSDHO Mor. Budějovice 

                              

Zobrazit článek
TOP

Masopust

Masopust 2009
20. února 2009
hudba: Melodie
vstupné: 50,-

Plakát ( formát PDF) masopust-mb-2009

Zobrazit článek
TOP

21.01.2009 – 15:14 – UNL – Mor. Budějovice – likvidace uniklé nafty

KOPIS vyslal jednotku na výpomoc jednotceHZS s likvidací uniku nafty na komunikaci . Jednotka provedla naložení potřebného množství sorbentu a vyjela namísto. Jednotka se místě se řídila pokyn VZ.

Zasahující jednotky: HZS PS Mor. Budějovice

                              JSDHO Mor. Budějovice 

Zobrazit článek
TOP

Pozvánka na výroční valnou hromadu sboru

POZVÁNKA

V pátek 12.12.2008 se koná na stanici Hasičského záchranného sboru v Moravských Budějovicích v 19.00 hod.  výroční valná hromada našeho Sboru, na kterou Tě srdečně zvu. Budou se vybírat členské příspěvky.

 6 let až 15 let:         zdarma

  16 let až 18 let:        100,- Kč

    19 let až 70 let:        200,- Kč  

         71 let a více:            dobrovolné  

Rozhoduje věk v roce 2009. Prosím, zaplaťte do konce roku 2008!

Po výroční valné hromadě bude k tanci a k poslechu hrát hudba p.Čech

               Těším se na Tvoji účast.

                     S pozdravem 

MVDr. František Svoboda

                                  starosta sboru

                                                                                             

    Ve vycházkovém stejnokroji !!!

Zobrazit článek
TOP

HASIČSKÝ SILVESTR

silvestr_2008

Bližší informace ve firmě VEDIKA u aut. nádraží p. MVDr. Radovan Opršal

Zobrazit článek