TOP

Taktické cvičení – požár Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích

V úterý   24. září  2013 se v odpoledních hodinách konalo taktické cvičení jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Cvičení bylo zaměřeno na ověření a zdokonalení součinnosti jednotek hasičů při požáru objektu domova důchodců, který je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu. V objektu se aktuálně nacházelo 83 klientů v různém stupni imobility.

První známky ohně byly zpozorovány v žehlírně v technickém přízemí budovy. Personál ihned vypnul plyn a elektřinu a oznámil vznik požáru na linku 150. Hovor přijal operační důstojník KOPIS v Jihlavě a ihned vyhlásil I. stupeň poplachu. Téměř okamžitě vyjeli profesionální hasiči ze stanice Moravské Budějovice a zároveň byly svolávány dobrovolné jednotky z Moravských Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou, které dorazily na místo zásahu jen pár minut po profesionálních hasičích.

Mezitím personál uvědomil ředitele DD o události a zahájil evakuaci obyvatel z přízemí budovy.

V tu chvíli již velitel zásahu zvážil situaci a požádal o vyhlášení II. stupně požárního poplachu z důvodu velkého počtu imobilních osob v budově. Proto operační důstojník ihned povolal jednotku profesionálních hasičů z Jemnice, druhou jednotku dobrovolných hasičů z Jaroměřic nad Rokytnou a Lesonic a profesionální jednotku z Třebíče s výsuvným žebříkem s plošinou pro případ evakuace osob z vyšších pater budovy.

Zatím velitel zásahu zkontroloval vypnutí elektřiny a plynu a po dohodě s personálem zahájil evakuaci i ostatních obyvatel, která je závislá jak na šíření požáru, tak na aktuálním zdravotním stavu klientů. Tito byli shromažďováni na parkovišti před objektem, kde jim byla poskytnuta potřebná péče. Současně samozřejmě hasiči likvidovali oheň v suterénu.

Asi po hodině byl požár uhašen a budova odvětrána. Bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému poranění personálu, klientů DD ani zasahujících hasičů. Po zkontrolování objektu a konstatování, že další šíření požáru již nehrozí,  bylo cvičení ukončeno.

Celé cvičení probíhalo pod bedlivým dohledem ředitele DD p. ing. Ladislava Chloupka,   sestry  Elekty a velitele profesionálních hasičů por. ing. Michala Škody.

Celkem se cvičení zúčastnilo 32 hasičů ze 7 jednotek a bylo hodnoceno jako úspěšné.

                                                        Autor článku Vlasta Růžičková

Fotogalerie  – odkaz

Video – odkaz

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>