TOP

Hasiči na rozcestí

Posílám příspěvek do Zpravodaje / květen 2014 /.

Hasiči na rozcestí …. ?

V roce 2014 si připomínají dobrovolní hasiči v Moravských Budějovicích 140. výročí založení dobrovolné požární ochrany v Moravských Budějovicích. 14. května 1874 byly vypracovány stanovy a 19. května 1874 putují přes okresní hejtmanství ve Znojmě do Brna a 28. května 1874 jsou zapsány do spolkového katastru. Moravské Budějovice mají své dobrovolné hasiče. Celý sbor je zapsán jako německý.

Národnostní spory vedly k tomu, že z německého sboru odchází čeští příslušníci a zakládají v roce 1899 český sbor / 115 let od založení /. Dne 18. června 1899 se konala ustavující schůze dobrovolného hasičského sboru českého. K tomu velmi napomohlo ovládnutí radnice města českou většinou v roce 1882.

Až do roku 1918 působily na území města 2 dobrovolné hasičské sbory – český a německý. Velitel českého sboru měl při zásazích přednostní právo velení a také radnice fandila více českému sboru, a proto činnost německého sboru byla utlumena a zanikla rozpadem Rakousko-Uherska.

Teď by se hodilo vyjmenovat funkcionáře zakladatele, vypočítat bohatou činnost za celých 140 let, ale k tomu není toto zamyšlení.

V roce 2014 budou hasiči opravdu na rozcestí. Příslušníci HZS / hasiči z povolání / se budou stěhovat do nové hasičárny za kruhovým objezdem na Jemnici. Není podstatné jestli to bude v létě a nebo až koncem roku. Tam se také odstěhují příslušníci výjezdové jednotky / jednotky Sboru dobrovolných hasičů města /, jak říkám pro vysvětlení – městští hasiči a osiří občanské sdružení – Sbor dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích. A teď nastupuje obvyklá věta: „ Občané mě zastavují a ptají se, kdy se budou hasiči stěhovat do nového a hlavně, co bude se starou hasičárnou.“ Odpověď je jednoduchá: „Nevím.“

Oficiální jednání o budoucím využití stávající hasičárny ještě nebyla. Faktem je, že celoroční finanční provoz je nad síly jednoho spolku, a proto by určitou variantou bylo

vytvoření Spolkového domu, kdy by se na nákladech podíleno více spolků, které působí na území města. Jenom pro Sbor dobrovolných hasičů je i stavebně budova velká. Objekt patří městu Moravské Budějovice a to bude mít rozhodující slovo, jak svůj majetek využije.

Poslední věcí, která čeká sbor jsou volby na konci roku 2014. Nevím, jestli vyjmenované akce jsou pozitiva a nebo negativa pro sbor, ale jsou to věci, které se uskuteční a budou se muset řešit.

Činnost sboru v roce 2014 není jen čekáním, jak to dopadne, ale naopak. Je to celoroční pravidelná práce, kterou děláme, abychom obohatili svoji činnost, umožnili veřejnosti seznámit se s činností hasičů a hlavně, abychom byli prospěšní městu a obyvatelům města.

Řada akcí již proběhla:

17.1.2014 – hasičský miniples.

15.2.2014 – soutěž Mladých hasičů za spolupráce ZŠ Havlíčkova.

28.2.2014 – minimasopust.

13.4.2014 – školení vedoucích kolektivů Mladých hasičů.

Rád bych Vás pozval hlavně na akce, které budou a kde budete mít možnost poznat, co hasiči umí nebo neumí:

30.4.2014 – pálení čarodějnic – letiště

3.5.2014 – okresní liga mladých hasičů –soutěž – 9.00 hod. – letiště.

4.5.2014 – O pohár starosty města – soutěž dospělých – 13.00 hod. – letiště.

4.5.2014 – Den otevřených dveří – hasičárna – 8.00 – 12.00 hod.

5.5.2014 – Slavnostní valná hromada k svátku Sv. Floriána – hasičárna – 19.00 hod.

11.5.2014 – Okrsková soutěž – Mladí hasiči a dospělí – letiště – 8.30 hod.

18.5.2014 – Oblastní kolo dospělých – letiště – 8.00 hod.

31.5.2014 – Obec našim dětem – dodání soutěžního družstva.

14.6.-15.6.2014 – pomoc při Dřevosochaření – letiště.

10.8.-18.8.2014 – Letní tábor pro Mladé hasiče – Havlišův mlýn

Festival Václava Hudečka – pomoc při zajištění, Císařské posvícení a také údržba zeleně před Gymnasiem a na Letišti.

Stanice HZS Mor. Budějovice má 170 až 180 výjezdů za rok, výjezdová jednotka vyjíždí 30 až 35 krát, dobrovolní hasiči pomáhají městu, popřípadě dalším organizacím ve městě.

Budu jenom rád, když se najde řešení, které bude vyhovovat městu, dobrovolným hasičům a hlavně občanům města.

Děkuji všem členům Sboru dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích za jejich poctivou a aktivní práci a přeji jim do dalších let hodně zdaru a úspěchu.

Vám, vážení spoluobčané, přeji, aby jste našli v hasičích pocit jistoty a pevného zázemí, aby jste žili s pocitem, že Vám hasiči vždy a v čas pomohou, ale hlavně ať je nepotřebujete.

František Svoboda, starosta SDH Mor. Budějovice

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>