TOP

Setkání důchodců a rentiérů profesionálních hasičských záchranných sborů okresu Třebíč

Dne 15. dubna 2015 se od 9 hodin konalo každoroční setkání důchodců a rentiérů HZS, tentokrát na nové stanici v Moravských Budějovicích.

Všechny přítomné uvítal plukovník Mgr. Pavel Maslák, ředitel územního odboru Třebíč. Dále byli přítomni major Bc. Petr Krátký, velitel stanice Třebíč, nadporučík Ing. Michal Škoda, velitel stanic Moravské Budějovice a Hrotovice, poručík Jiří Čech, velitel stanice Jemnice, starosta OSH Miroslav Ježek a mnoho dalších, všechny vyjmenovat bohužel nelze.

Po vřelém uvítání bylo hostům nabídnuto občerstvení a následovala prohlídka nové stanice, která sklidila pochvalné, ale i kritické ohlasy. Po prohlídce, která byla vskutku důkladná a dlouhá, se rozvinula bohatá diskuze o historii profesionálních sborů, nejen v Budějovicích, ale všech na okrese, tudíž i v Třebíči, Hrotovicích, Jemnici a Náměšti nad Oslavou. Samozřejmě se vzpomínalo na přátele a kolegy, kteří již bohužel nejsou mezi námi, povídalo se o rodinách, ale zabrousilo se i na vážnější témata jako například budoucnost dobrovolných hasičů v našem městě! Je s podivem, že ač se zde sešli hasiči z celého okresu, tak byli velmi dobře obeznámeni se situací našeho SDH. Je vidět, že profesionální i dobrovolní hasiči jsou stále úzce spjati a osud „dobráků“ jim není lhostejný.

Den proběhl v příjemné a přátelské atmosféře a všichni přítomní se spokojeni a obohaceni o nové zážitky a informace v odpoledních hodinách rozjeli do svých domovů.

Text a foto Vlasta Růžičková, kronikářka SDH

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>