TOP

Ohnivé zprávičky duben – květen 2015

    Tyto jarní měsíce jsou vždy pro hasiče velmi hektické a nabité spoustou akcí.

     Jaro jsme tedy zahájili ve stylu country při našem, historicky prvním, „Večeru při svíčkách“ v pátek 17. dubna se skupinou Tuláci. Večer se opravdu vydařil, takže můžu slíbit, že rozhodně nebude poslední a vznikne snad další úspěšná tradice, jako je třeba i Pálení čarodějnic, které jsme letos organizovali již popáté. Čarodějnicím předcházela velká brigáda na letišti v pondělí 27. dubna, kdy jsme se sešli v opravdu hojném počtu a snažili se dát ho po zimě do pořádku. Bylo třeba uklidit buňky, kde se prodávají různé dobrůtky – slané i sladké, teplé či studené i pevné a tekuté, pohrabat listí, posbírat spadané větve a hlavně ho posíct, ale i spoustu dalších důležitých věcí. Jelikož nám k tomu krásně svítilo sluníčko, práce šla pěkně od ruky a za dvě hodinky jsme měli areál připravený. Ve středu jsme ještě postavili velký vojenský stan, který nám, jako každý rok, zapůjčil SDH Vesce, za což jsme jim velmi vděčni. A už jsme jen mohli doufat, že nám vyjde počasí a Valpružina  noc bude stejně krásná a vydařená jako vloni. Dá se říct, že jsme v duchu prosili svatou Valprugu, což je křesťanská abatyše a bojovnice proti zlým silám a proto je tato noc po ní pojmenovaná, i našeho patrona svatého Floriánka, aby nám byli nakloněni a zařídili pro naše akce hezké počasí. Ještě ve čtvrtek dopoledne to vypadalo velmi nadějně, když jsme chystali hranice a disciplíny pro děti, tak stále ještě svítilo sluníčko. Odpoledne ale začal vát chladnější větřík a večer přece jen pár kapek spadlo. To ale nic nemění na faktu, že se nám odpoledne plné her a soutěží vydařilo. Podle prezenční listiny u startu se našeho hravého odpoledne zúčastnilo přesně 200 dětí, což je velice krásné číslo. Veliké poděkování patří paní Evě Johnové, která spolu se svými kamarádkami, ačkoliv nejsou členkami Sboru, nachystala všechny disciplíny, letos ve znamení řemesel, členům skautského oddílu, kteří pomohli při organizaci celého odpoledne a rodičům, kteří alespoň malou částkou přispěli do kasičky a tento výtěžek bude opět použit na přípravu dalšího ročníku. Odpoledne jsme završili upálením malé čarodějnice a následným opékáním špekáčků na ohýnku. Nutno podotknout, že zhruba v tuto chvíli začalo poprchávat, ale děti byli úžasné, vůbec jim déšť nevadil a báječně se bavily. Program pro dospělé začal v 19:30 zapálením velké hranice s čarodějnicí, kterou, stejně jako tu malou, vyrobili žáci místní Základní a praktické školy, za což jim samozřejmě taktéž patří veliké poděkování. Takže po zapálení velké hranice se už zábava rozproudila plnou silou, k čemuž opět velmi výrazně  přispěli Tuláci, kteří hráli nejen k poslechu, ale i tanci dlouho do noci a přes únavu, kterou pociťovali mnozí návštěvníci, ale i pořadatelé se nikomu nechtělo odejít, neboť atmosféra byla skutečně bezchybná a jsme šťastni, že se nám podařilo pobavit i potěšit několik set obyvatel našeho městečka.

   1.máj a tudíž Svátek práce jsme vskutku oslavili prací při úklidu letiště a chystání na nedělní závody. Nedělní soutěži ještě ale předcházel dopoledne Den otevřených dveří, který se letos konal netradičně na nové stanici HZS na Jemnické ulici  a kam se také sešlo či sjelo velké množství návštěvníků, hlavně rodičů s dětmi. Děti nejvíce zaujala hasičská auta, dospělí si prohlíželi alba s fotografiemi z loňských oslav 140 let založení SDH a jichž se mnozí z návštěvníků také zúčastnili.

   Odpoledne vypuklo hasičské klání 21 družstev mužů a 8 družstev žen. Jednalo se o soutěž „O pohár starosty města“. Nejcennější poháry si letos vybojovali, pod přísným dohledem velitele soutěže Libora Šťastného a hlavního rozhodčího Jana Jenerála, muži z Mladoňovic a ženy z Budišova. Stříbro si vystříkali pánové z Čikova a starší družstvo žen z Myslibořic a bronzové kalichy si odvezli muži z Laviček, což je v okrese Žďár nad Sázavou a mladší družstvo žen z Myslibořic. Náš MOJKO tým  letos přetrhl smolnou šňůru a povedlo se mu odběhnout ve velmi kvalitním čase a skončit na sedmém místě. Také byli odměněni nejlepší proudaři. Z mužských týmů byl nejlepší pravý proud z Trnavy a mezi ženami taktéž pravý proud z Radonína. Děkujeme všem sponzorům za hodnotné a krásné ceny a tentokrát i Floriánkovi za celkem příznivé počasí.

   Mimochodem svatý Florián má svátek 4. května, tudíž jsme na jeho počest v tento den uspořádali Slavnostní valnou hromadu, kterou poctil svou návštěvou i starosta města Ing. Vlastimil Bařinka. Schůzi vedl místostarosta Sboru Miroslav John, poté přednesl zprávu o činnosti starosta SDH Ing. Vladimír Růžička,  pár milých slov padlo i z úst starosty města. Byli odměněni někteří členové Čestným uznáním Sboru a všechny přítomné ženy kytičkou.  Vedla se velmi bouřlivá diskuze o budoucnosti našeho Sboru a musím podotknout, že všichni zúčastnění považovali a považují rozdělení dobrovolných a profesionálních hasičů za krok velmi nešťastný.

   Přesto všechno se všichni snažíme, aby náš Sbor fungoval jako dřív a co nejlépe, sami vidíte, že nezahálíme a stále pořádáme různé akce, ať už sportovní či kulturní a já doufám, že se na některé další opět setkáme. Zatím Vás všechny můžu pozvat alespoň na Oblastní kolo soutěže v požárním sportu v neděli 17. 5. a Okrskové kolo 7.6. Během léta či začátkem podzimu chystáme druhý Country večer při svíčkách, první týden v červenci dětský tábor. To je jen malý výčet akcí, které připravujeme, máme ještě spoustu dalších nápadů. Tímto také musím poděkovat všem aktivním členům našeho SDH. Jsme hasiči dobrovolní, přesto práci ve Sboru věnujeme opravdu hodně svého volného času a tak si myslím, že ten dík si všichni, kteří ten čas nezištně věnují, zaslouží.

  Budeme rádi, když nás přijdete podpořit na některou z akcí. Takže sledujte naše webové stránky www.sdhmb.cz, které jsou pravidelně aktualizovány a kde se dozvíte nejnovější informace a můžete si prohlédnout i fotografie z akcí, které již proběhly.

Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>