TOP

Ohnivé zprávičky – únor

Ohnivé zprávičky – únor

Premiéra nové soutěže a báječný masopust

V únoru jsme pořádali hned 2 větší akce. V sobotu 15. to byl první ročník soutěže Mladých hasičů ve štafetě požárních dvojic, kterou jsme nazvali „O moravskobudějovického rytíře“. Jak i samotný název napovídá, doufali jsme, že souboje týmů budou rytířské a férové, a to nakonec opravdu byly. Ani jsme nečekali takový zájem a počet družstev 22 byl překvapující. Ale je pravda, že přes zimu se hasičské soutěže nepořádají a dětem to zápolení chybí…

Do této soutěže jsme šli s mírnými obavami, ale jak se ukázalo, byly zbytečné. Všechny týmy byly vzorné a ukázněné a atmosféra jiskřila přátelstvím a upřímností, když si navzájem všichni fandili a výkony své i svých soupeřů oceňovali stejně radostně. Je vidět, že děti tento sport skutečně baví.

Závodilo se v jedné tělocvičně, kde byly nachystané dvě dráhy, takže soutěž probíhala plynule a jen s malou chvilkou zdržení při úpravě časomíry. Každé družstvo mělo dva pokusy a počítal se ten lepší. Výkony byly velmi vyrovnané a o vítězi rozhodovaly jen desetinky vteřin.

Ve druhé tělocvičně jsme pro závodníky připravili malý doprovodný program. Děti, hlavně ty mladší, využily hromady omalovánek a odnesly si horu krásných obrázků a ty větší si mohly zasoutěžit ve vázání uzlů či motání hadic na čas.  K naší velké radosti byla v této disciplíně nejrychlejší členka našeho týmu Veronika Šplíchalová těsně před dvěma borci z Jakubova.

Ovšem tento den byl hlavně o štafetě požárních dvojic, a tuto vyhrálo ve starší kategorii družstvo z Kojetic a v mladší Mladoňovice.

Tuto soutěž jsme mohli uspořádat i díky ochotě a vstřícnosti vedení ZŠ Havlíčkova, což velice oceňujeme a děkujeme. K naší velké radosti byl po celou dobu přítomen i místostarosta města pan Jan Kocáb, který se i aktivně zapojil   při vázání uzlů a motání hadic.

Doufáme, že se tato soutěž ujme a i ostatní ročníky budou stejně úspěšné jako tento první.

Druhou, také velmi zdařilou akcí, byl již tradiční hasičský Masopust. Ten se konal 28. února a byl pamětníky hodnocen jako nejlepší za posledních 15 let. Snad i proto, že se tu sešel úctyhodný počet masek  byla atmosféra letos jiná, jako vždy domácká, veselá a příjemná, přesto snad o stupínek lepší než roky předchozí..ony ty masky opravdu k tomu masopustu neodmyslitelně patří..

Zlatým hřebem večera bylo sólo pro starostu, při kterém ho provedlo několik čarodějnic, kocour v botách, čuník a spousta dalších zajímavých postaviček. Hrálo, zpívalo se a tančilo až do brzkých ranních hodin a nikomu se domů moc nechtělo.  Tentokrát ten čas při dobrém vínku, pivku a písničkách pana Karšulína utíkal  až moc rychle..

A protože čas opravdu zastavit nejde, a když už jsem zmínila ty čarodějnice, je na místě pozvat všechny naše příznivce na hasičskou Valpružinu noc…neboli pálení čarodějnic, které letos budeme pořádat již počtvrté. Od 16 hodin bude pro dítka připravena čarodějnická škola a v 19:30 přiletí skutečná čarodějnice a zapálí se velká hranice. Více informací, jakož i fotografie  a videa z našich zdařilých akcí najdete opět na našich webových stránkách…

Za SDH Vlasta Růžičková

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>