TOP

Ohnivé zprávičky – září

Ohnivé zprávičky – září

Oslavy 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích

„Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost. K záchraně životů Pane dej mi síly dost…“. Těmito slovy začíná krásná Modlitba hasiče. Ovšem dnešní hasiči potřebují síly i při mnoha jiných činnostech, což jsme se snažili ukázat všem občanům  Moravských Budějovic tento víkend při příležitosti 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v našem městě.

Slavnostní ovzduší se vznášelo již nad jarními soutěžemi, které jsme taktéž pořádali v rámci našich oslav, ale hlavní program jsme směřovali právě na tento víkend 5.-7. září 2014. Oslavy jsme zahájili vernisáží výstavy, kterou jsme umístili v prostorách naší hasičské zbrojnice, jejíž atmosféra a autenticita dodala výstavě ten správný náboj. Vernisáž zahájil starosta SDH bratr František Svoboda, poté pronesl svou krátkou, ale velmi milou řeč starosta města ing. Vlastimil Bařinka a několik povzbudivých slov dodal i místostarosta města pan Jan Kocáb. Výstava byla věnovaná opravdu celé historii sboru od založení v roce 1874 až po současné dění. Byly zde k vidění historické dokumenty včetně zakládající listiny sboru, staré i současné kroniky, vzácné historické černobílé fotografie, plakáty, ukázky výzbroje a výstroje jak pokročily od nejstarších po ty nejmodernější. Současnost byla prezentovaná velkým množstvím barevných fotografií, na kterých jsou zdokumentované nejen zásahy hasičů, ale i soutěže mladých hasičů, dorostenců i týmů dospělých,  plesy, masopusty, pálení čarodějnic, dětské tábory a mnoho dalších činností, které jako hasiči buď sami pořádáme, nebo při nich pomáháme. Velké poděkování patří okolním sborům, které nám po dobu oslav propůjčily své vzácné historické stříkačky.

Den D našich oslav nastal v sobotu 6. září odpoledne. Svatý Floriánek, náš patron, nad námi opravdu v tento den bděl a dopřál nám vskutku luxusní počasí. Takže jsme se ve 14:00 hodin seřadili  u restaurace Grand a pochodovým krokem zamířili přes náměstí k památníku. Zde opět promluvil k návštěvníkům starosta sboru MVDr. František Svoboda o založení sboru, něco málo z historie i současnosti a hlavně o poslání hasičů. Pak předal slovo jednomu z nejpovolanějších v oboru – panu Janu Muškovi, který precizně komentoval celé naše hasičské odpoledne. Nejdříve nám 2 družstva mladých hasičů ukázaly jednu z mnoha disciplín, které musí zvládnout a to štafetu dvojic. Poté nám dva profesionální hasiči předvedli slanění z výsuvného žebříku z výšky 30 metrů. Mezitím si už připravili členové naší zásahové jednotky JPO II ukázku  vyprošťování z havarovaného vozidla a nakonec si všichni návštěvníci mohli prohlídnout, prolézt a osahat všechna auta hasičů nejen z Budějovic, ale i Třebíče, Jaroměřic nad Rokytnou a hadicový vůz z Jaderné elektrárny Dukovany.

Večer se konala v sále hasičské zbrojnice mimořádná slavnostní valná hromada za velké účasti našich členů, hostů z okolních sborů a pozvání přijali mimo jiných i starosta sboru dobrovolných hasičů kraje Vysočina Jan Slámečka, starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů okresu Třebíč Miroslav Ježek, starosta okrsku č. 24  ing. Drahoslav Bastl či  Josef Čapek velitel HZS JE Dukovany a další. Po úvodním krátkém projevu bratra Františka Svobody, který se tentokrát zaměřil spíše na současné dění a budoucnost sboru se přistoupilo na ocenění našich členů. Po projevech hostů starosta nakrojil slavnostní dort, poděkoval všem zúčastněným domácím hasičům i hostům a po slavnostní večeři a sladké tečce na závěr se již rozjela volná zábava při hudbě a tanci, kdy už ze všech opadlo to napětí, zda se oslavy vydaří. A dle mého názoru i kladných ohlasů hostů a návštěvníků můžu říct, že dopadly opravdu výborně.

Nejhezčí a takovou malinkou třešinkou na pomyslném dortíku je fakt, že se v neděli 7. září trenérovi našeho soutěžního týmu a dlouholetému členovi sboru Liborovi Šťastnému narodil synek František. Je to tak trochu symbolika nového života a snad i lepších dnů příštích pro náš sbor.

Jsme vděčni všem občanům a návštěvníkům Budějovic, kteří se na naše oslavy přišli podívat a tím nás podpořili v naší činnosti. Je vidět, že zdejším obyvatelům není osud jejich hasičů lhostejný a za jejich podporu jakož i podporu města a sponzorů opravdu moc děkujeme.

Za SDH Mor. Budějovice Vlasta Růžičková, kronikářka

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>