TOP

Propozice soutěž dospělí 3.5.2015

PROPOZICE SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU

 

Název soutěže:                      O POHÁR STAROSTY MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Pořadatel:                              SDH MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Místo :                                    HASIČSKÝ  AREÁL NA LETIŠTI V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Datum:                                   3. 5. 2015

Kategorie:                              MUŽI, ŽENY

Časový harmonogram:

Prezence                                  do 13:00 hod.

Nástup                                     13:15 hod.

Začátek soutěže                     13:30 hod.

Vyhlášení                                20 min. po skončení posledního pokusu

Velitel soutěže:                      LIBOR ŠŤASTNÝ

Hlavní rozhodčí:                    Deleguje SDH MOR. BUDĚJOVICE

Přihláška na soutěž:             Při prezenci, nebo na OSH Třebíč

Startovné:                              200,- Kč

Startovní listina:                    Dle prezence, rezervace startovního čísla telefonická nebo na webových stránkách firesport.cz

Časomíra:                               Elektronická, terče sklopné  SDH Mor. Budějovice

Stravování:                             Zajištěno ve stánkovém prodeji, každé soutěžní družstvo na vlastní náklady

Doprava:                                Každé soutěžní družstvo na vlastní náklady

Zdravotní služba:                   Zajišťuje pořadatel po celou dobu konání soutěže

Povrch dráhy:                        Náběh, pod základnou a nádrži na vodu asfalt, dále tráva

Ceny:                                      1. místo v kategorii muži a ženy – živé sele, poháry a věcné ceny

Technická ustanovení:          Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy – platné od 1.1.2012 (Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 2011). Nářadí a stroj vlastní. Při požárním útoku lze použít hadice typu C 42, B 65 a vyšší s pojistky. Požární útok bude proveden bez použití přetlakového ventilu, voda v nádrži se během pož. útoku nedopouští, čára stříkání je nedotknutelná. Půjčování soutěžících z jiného soutěžního družstva je povoleno. Kontrola průkazek nebude – nahrazuje ji vyplněná přihláška, která je podepsána přihlašovatelem. Každá kategorie bude jedno kolová bez finálového kola.

Kontakt:                                 Libor Šťastný tel. 777 354 066

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>