TOP

Hasiči hodnotili svoji práci

Hasiči hodnotili svoji práci

V pátek 6. prosince večer se začaly snášet první sněhové vločky letošní zimy a v příjemném teplíčku společenské místnosti stanice HZS v Moravských Budějovicích starosta sboru MVDr. František Svoboda zahájil slavnostní valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů slovy: „ Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, milí hosté“…

Slavnostní jednání zahájili, jako již tradičně, svým pásmem básní mladí hasiči a poté si již vzal slovo pan Jan Muška, který přivítal hosty – delegace hasičů z Jaroměřic nad Rokytnou a dalších sborů z okolí a seznámil zúčastněné s body schůze.

Jako první bod programu byla zpráva o činnosti sboru od minulé valné hromady, se kterou nás, a jako vždy podrobně a pečlivě vypracovanou, seznámil starosta sboru. Úvodem konstatoval, že sbor má v současné době 94 členů- 64 mužů, 14 žen, 1 dorostence, 15 mladých hasičů a 1 čestného člena. Dále zhodnotil činnost sboru, připomenul složení výboru, mimochodem s malou změnou, během schůze byl zvolen mimořádně nový velitel sboru, složení revizní komise a činnost členů pracujících ve vyšších orgánech. Též si posteskl, že je škoda, že nemáme žádné zastoupení v komunální politice a zda by se nenašel odvážlivec, který by si troufl hájit zájmy hasičů na půdě radnice, čímž i připomenul, že příští rok je rokem volebním. Podrobně se věnoval činnosti sboru v jednotlivých měsících roku – výjezdům jak profesionálních hasičů, tak členů JPO II.   k  požárům, haváriím, technické pomoci atd., seznámil přítomné s výsledky soutěžních družstev mladých hasičů, dorostence, mužů i mužů nad 35 let. Připomněl i kulturní akce, které jsme v roce 2013 pořádali a které se opět setkaly u našich návštěvníků s velkým úspěchem – ať už to byl ples či masopust, díky jehož pořádání jsme mohli pomoci postiženému synkovi člena SDH Lukov Lukášku Škodovi a věnovali mu na léčbu výtěžek z tomboly v částce 6000 kč, dále organizování pálení čarodějnic, jejíž obliba rok od roku roste a kde ohlasy rodičů na dětské čarodějnické odpoledne jsou více než kladné a též nás seznámil s plánovanými akcemi do konce roku a na rok příští, který bude pro náš sbor zlomový. Jednak bude slavnostní, neboť příští rok oslavíme 140 let od jeho založení, ale též bude volební, budou se volit členové do výboru a revizní komise. Nakonec poděkoval všem členům za práci, kterou pro sbor vykonali, ať již při pořádání již zmiňovaných kulturních či sportovních akcí, při práci s mládeží, ale i při brigádách na letišti či sečení parku u místního gymnázia atd atd.. těch činností je opravdu nepočítaně.

V úplném závěru popřál všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2014.

Po této zcela vyčerpávající zprávě o činnosti, kterou si můžete celou přečíst na našich webových stránkách www.sdhmb.cz přišla na řadu zpráva o hospodaření sboru a zpráva revizní komise. V rámci programu došlo i na ocenění některých členů sboru – byly předány čestná uznání i věrnostní medaile za 30, 40 a 60 let členství ve sboru.

Jediným stinným bodem tohoto večera bylo oznámení starosty sboru o ukončení členství v SDH k 31.12.2014. Upřímně doufám, že starosta svůj postoj přehodnotí a znovu zváží své rozhodnutí. Nikdo jiný pro sbor nedělá a snad ani neumí udělat tolik co on a je mi líto, že nedokážeme plně docenit jeho obětavost, píli, pracovitost a nasazení, které pro náš sbor vynakládá.

S přáním všeho nejlepšího v novém roce a snad i častých setkáních při našich akcích

Vlasta Růžičková

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>