Členové Seznam členů k 1.1.2018    
       
Výbor      
  starosta   Ing. Vladimír Růžička
  místostarosta   Libor Šťastný
  druhý místostarosta  
  velitel   Lukáš Pecka
  jednatel   Marie Pecková
  pokladník   Ing. Josef Růžička
  vedoucí mládeže   Petr Unger
  kulturní referent   Bc. Radek Šplíchal
  preventista   Ing. Josef Růžička
  zástupce žen   Milena Padrtová
  kronikář   Vlasta Růžičková
       
Revizní komise      
  předseda revizní komise   Filip Šťastný
  člen revizní komise   František Šálek
  člen revizní komise   Vladimír Růžička ml.
       
       

 

Komentáře nejsou povoleny.